Zijn of ‘niet-zijn’..??

zijn-of-‘niet-zijn’.??

07-03-21 08:44:00,
x
x Zijn of niet zijn?

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Pijnloos of pijnvol leven? De titelvraag boven dit artikel lijkt misschien de grijs geciteerde uitspraak uit de door William Shakespeare geschreven Hamlet te zijn. Maar geheel in de lijn van vele van mijn eerder geschreven artikelen, wil ik er toch nogmaals aandacht aan besteden. Net zoals in die vorige artikelen refereer ik ermee aan het innerlijk bewustwordingsproces dat ik zelf doormaak. Tevens refereer ik ermee aan het evolutionaire proces dat ieder mens en dus de gehele mensheid momenteel doormaakt. Het geheel weerspiegelt zich immers in haar delen en omgekeerd. We staan nu, zoals ik ook al eerder heb aangegeven, voor een cruciale keuze op een niet te vermijden Y-splitsing.

Arend Zeevat

Onze wegen scheiden..
Ergens in het leven wordt ieder op een niet te ontwijken wijze met zichzelf en de in hem/haar huizende demonen geconfronteerd. Deze zal hij/zij in de ogen moeten zien en het daarmee samenhangende emotioneel pijnlijke stervensproces van het ego moeten doorleven. Het maakt deel uit van het evolutionaire zuiveringsproces waar ieder voor zich en de mensheid als geheel nu doorheen gaat.

Hoe ieder daarmee omgaat is bepalend voor alle sociale interacties in de rest van het leven. Ieders proces is echter wel van belang voor het geheel, indachtig het Vlindereffect in de natuurkundige chaostheorie (HIER). Want het werkelijk ontvangen en doorleefd hebben van de boodschap die deze innerlijke demonen te vertellen hebben is vooral in onze tijd van wezenlijk belang. Net als Gods wegen, zijn ook de wegen van het ego vaak ondoorgrondelijk.

Het kent zo ontzettend veel verhulde vluchtroutes die, zonder een werkelijk doorleefde en getransformeerde bestaanspijn, heel moeilijk te herkennen zijn. Deze vluchtroutes kunnen een aards gerichte vorm hebben. Ze kunnen echter ook een mooi spiritueel verlichte verpakking hebben, die de illusie voortovert al Verlicht, Zelf gerealiseerd, Heel en Compleet te zijn. Deze spirituele bubbelverpakking is echter evenals de aardse verpakkingen gericht op het verhullen van de eigen kwetsbaarheid met een rookgordijn van spirituele terminologie.

Daarmee zichzelf dus een zekere mate van onkwetsbaarheid en bovenal onschendbaarheid te hebben toegemeten. Het maakt de sociale omgang met hen erg moeilijk, want zij zijn nergens op aan te spreken en kunnen daardoor dus doen wat ze willen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: