VN: Pas op je democratie en mensenrechten – EnerzijdsAnderzijds

vn:-pas-op-je-democratie-en-mensenrechten-–-enerzijdsanderzijds

10-03-21 09:08:00, SG Anthony Guetaras official portrait

Secretaris-generaal Anthony Guetaras luidt de noodklok over de vrijheden en mensenrechten tijdens Corona. Guetaras ziet in veel landen excessieve maatregelen die duidelijk de mensenrechten aantasten. Op 24 februari 2021 deed hij hierover een dringend appél aan de regeringsleiders de grenzen van democratie en vrijheid te blijven bewaken.

Wij citeren een aantal uitspraken uit zijn toespraak. De hele toespraak vindt u hier.

‘Precies een jaar geleden heb ik een oproep tot actie gedaan om opnieuw te bevestigen dat de mensenrechten een centrale plaats innemen in onze opdracht en om de menselijke waardigheid tot de kern van ons werk te maken. In de oproep tot actie worden de woorden van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens herhaald en worden fundamentele vrijheden bevestigd als het “hoogste streven voor het gewone volk”.

De mensenrechten zijn het ultieme instrument om samenlevingen te helpen zich te ontwikkelen met volledige eerbiediging van de fundamentele vrijheden – waar alle leden van de menselijke familie “vrijheid van meningsuiting en geloof genieten en gevrijwaard zijn van angst en gebrek”.

Sinds de lancering is onze wereld geconfronteerd met de grootste internationale crisis sinds generaties. De verwoesting en het lijden als gevolg van de COVID-19-pandemie hebben al onze samenlevingen getroffen. De gezondheidscrisis is snel omgeslagen in een economische crisis, een humanitaire crisis en een crisis van de mensenrechten.
De pandemie heeft de economische, sociale, culturele, burgerlijke en politieke rechten in elke regio zwaar op de proef gesteld, en eens te meer is duidelijk geworden hoe al deze rechten met elkaar verbonden zijn.

Rechten en beschermingssystemen zijn op de proef gesteld, verzwakt en op sommige plaatsen zelfs verbrijzeld. Vrouwen, minderheden, ouderen, personen met een handicap, inheemse volkeren en anderen hebben onevenredig zwaar te lijden gehad.

Onder het voorwendsel van de pandemie zijn ook hardhandige veiligheidsmaatregelen en noodmaatregelen genomen om afwijkende meningen de kop in te drukken, fundamentele vrijheden te criminaliseren, onafhankelijke verslaggeving het zwijgen op te leggen en de burgerlijke ruimte te verstikken.

Ongelijkheden en discriminatiepatronen zijn blootgelegd: inadequate gezondheidszorgstelsels, lacunes in de sociale bescherming, structurele ongelijkheden, met inbegrip van grote achteruitgang op het gebied van gendergelijkheid, aantasting van het milieu en de klimaatcrisis.

Door samen verder te gaan, hebben we een unieke en historische kans om een wereld tot stand te brengen waarin iedereen waardigheid geniet,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: