Dringende open brief van artsen en wetenschappers aan Europees Geneesmiddelenbureau inzake veiligheid Covidvaccin – “Code van Neurenberg” – Frontnieuws

dringende-open-brief-van-artsen-en-wetenschappers-aan-europees-geneesmiddelenbureau-inzake-veiligheid-covidvaccin-–-“code-van-neurenberg”-–-frontnieuws

11-03-21 11:48:00, © Phil Roeder (CC BY 2.0)
Een groep wetenschappers en artsen heeft een open brief gepubliceerd waarin zij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oproept dringende veiligheidsvragen betreffende COVID-19 vaccins te beantwoorden, of de vergunning voor de vaccins in te trekken.

In de brief worden ernstige potentiële gevolgen van de COVID-19-vaccintechnologie beschreven en wordt gewaarschuwd voor mogelijke auto-immuunreacties, bloedstollingsafwijkingen, beroertes en inwendige bloedingen, “ook in de hersenen, het ruggenmerg en het hart”. De auteurs vragen om bewijs dat elk geschetst medisch gevaar “werd uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat ze door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij mensen”.

Mocht al dit bewijs niet beschikbaar zijn, dan eisen wij dat de goedkeuring voor het gebruik van de op genen gebaseerde vaccins wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren zijn aangepakt door het uitoefenen van de nodige zorgvuldigheid door het EMA, schrijven de auteurs.

De brief is gericht aan Emer Cooke, uitvoerend directeur van het EMA, en werd op maandag 1 maart 2021 verzonden. Een kopie van de brief is gestuurd aan de voorzitter van de Raad van Europa en de voorzitter van de Europese Commissie.

Geachte heren/mevrouwen,

VOOR DE DRINGENDE PERSOONLIJKE AANDACHT VAN: EMER COOKE, UITVOEREND DIRECTEUR VAN HET EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU

Als artsen en wetenschappers zijn wij in beginsel voorstander van het gebruik van nieuwe medische interventies die op passende wijze worden ontwikkeld en toegepast, nadat de patiënt daarvoor zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Dit standpunt geldt op dezelfde wijze voor vaccins als voor therapeutica.

We merken op dat er een breed scala aan bijwerkingen wordt gemeld na vaccinatie van voorheen gezonde jongere personen met de op genen gebaseerde COVID-19-vaccins. Bovendien zijn er vanuit de hele wereld talloze berichten in de media over verzorgingstehuizen die binnen enkele dagen na de vaccinatie van de bewoners door COVID-19 zijn getroffen. Hoewel wij erkennen dat deze voorvallen stuk voor stuk ongelukkige toevalligheden kunnen zijn geweest, zijn wij bezorgd dat er onvoldoende onderzoek is gedaan en nog steeds wordt gedaan naar de mogelijke oorzaken van ziekte of overlijden onder deze omstandigheden, en vooral omdat er geen post-mortem onderzoek is verricht.

Wij vragen ons met name af of kardinale kwesties in verband met de veiligheid van de vaccins naar behoren zijn behandeld voordat zij door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werden goedgekeurd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: