Duitse rechter wraakt weer Coronawetten – EnerzijdsAnderzijds

duitse-rechter-wraakt-weer-coronawetten-–-enerzijdsanderzijds

11-03-21 03:20:00,

Duitse rechters lijken toch meer tot kritische uitspraken te komen dan hun Nederlandse collega’s. Na de geruchtmakende uitspraak* van de rechter in Weimar heeft nu het Ambtsgericht in Ludwigsburg wederom een streep gehaald door een opgelegde boete op grond van geldende Coronawetten in Duitsland.

Afbeelding van succo via Pixabay

Aufenhaltsverbot

De zaak gaat over het zich ophouden in de openbare ruimte. De persoon in kwestie wordt ten laste gelegd zich met meer dan één persoon, niet behorende tot zijn huishouden, in de openbare ruimte te hebben opgehouden. Het voorval speelde op 20 mei 2020 om 21.10 uur. Met deze handelswijze zou de persoon een ‘reeks van bepalingen en verordeningen‘ hebben overtreden. De groep telde dus drie personen uit verschillende huishoudens.

De rechter komt al tot vrijspraak op wetstechnische gronden. Paragraaf 3 van de ‘Corona Verordnung’ van de deelstaat Baden-Württemberg in de versie van 9 mei 2020 acht hij in strijd met de Duitse Grondwet en daarmee is de verordening nietig. Hiermee heeft de rechter nog niet eens naar de zaak zelf gekeken, hij acht de verordening op basis waarvan de persoon is beboet al nietig.

Volgens de rechter kunnen overeenkomstig artikel 100 van de basiswet alleen Duitse formele wetten, d.w.z. wetten van het parlement van de Federatie en de Länder (deelstaten), met inbegrip van wetten tot goedkeuring van internationale verdragen, worden ingediend.
Dit is van belang omdat het bij de ‘Corona Verordnung’ om ‘materieel recht’ handelt en de rechter daardoor zelf moet toetsen of zij in overeenstemming is aan hoger recht.

Verder oordeelt de rechter dat de verordeningen geen geschikte machtigingsgrondslag vormen. Zij schenden het parlementaire voorbehoud op administratieve wijze (Verwaltungswege), overschrijden hoe dan ook de wetgevende speelruimte (Gestaltungsspielraum) van de uitvoerende macht en zijn in strijd met het zekerheidsbeginsel (Bestimmtheitsgrundsatz), aangezien een betrouwbaar en stabiel regelgevend kader voor de burger niet meer gegeven is als gevolg van de snel opeenvolgende wijzigingen die in de Corona-verordeningen zijn aangebracht.’

De Coronawetten zijn door haar snelle wijzigingen niet meer betrouwbaar en vormen daardoor geen stabiel regelgevend kader voor de burger.

RECHTER LUDWIGSBURG

De rechter valt daarmee over het feit dat de burger door de steeds wisselende wetten, regelgeving en verordeningen de weg is kwijtgeraakt over wat er nu (nog,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: