EMF-straling triggert ‘corona’ door vervuiling van de levens-ether

emf-straling-triggert-‘corona’-door-vervuiling-van-de-levens-ether

11-03-21 03:15:00,

Met elke introductie van een nieuwe elektromagnetische technologie gaat een uitbraak van ziekte gepaard. Dat is logisch, want mensen zijn elektromagnetische wezens. Dit patroon zien we nu ook bij de uitrol van 5G en het daarbij behorende ziektebeeld van het coronasyndroom.

We zijn inmiddels praktisch een jaar onderhevig aan wat wordt genoemd het ‘coronavirus’ respectievelijk de verschillende varianten daarvan. Over de grote vraag wat hiervan de oorsprong is hebben de geleerden nog steeds geen duidelijk antwoord.

Aan het slot van mijn artikel over ‘corona en 5G’ dat ongeveer een jaar geleden op TransitieWeb verscheen, opperde ik dat de zogenaamde corona-ziekte wel zeer veel aspecten kent die wijzen op een stralingsziekte [1].

In deze richting wijzen overigens meerdere auteurs en onderzoekers, zoals Magda Havas [2], Thomas Cowan, Bartomeu Payeras i Cifre, Arthur Firstenberg [3] en Elke de Klerk [4].

In wat nu volgt wordt nog eens beargumenteerd en verder gemakkelijker inzichtelijk gemaakt dat EMF-straling de primaire veroorzaker is van het thans de kop opstekende ‘coronasyndroom’, een acute aandoening van de luchtwegen die fataal kan verlopen.

Voorts wordt duidelijk dat voorgaande ‘pandemieën’ en catastrofale ziekteverschijnselen ook op basis van nuchtere beschouwingen te correleren zijn met de enorm toegenomen EMF-straling om ons heen over de afgelopen decennia.

Sprongetjes in temperatuurMondiaal temperatuurverloop

De afgelopen decennia zien we sprongetjes in de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer, die parallel lopen met de introducties van nieuwe draadloze communicatietechnieken.

Wie naar de lange termijn golfbeweging van de ijstijden kijkt die ziet dat de aarde op weg is naar een koudere periode. Echter, doordat er een complexe deken van EMF-straling in de atmosfeer wordt aangebracht, kunnen ook mede in combinatie met ‘chemtrails’ abnormale weereffecten optreden. Zo kan het dat we op een neerwaartse trend toch een lichte opwarming zien.

In de afbeelding hiernaast zie je horizontale treden die de introductie van 1G, 2G, 3G, en 4G weergeven en je ziet dat de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer dan steeds een sprongetje maakt.

Dit alles past ‘optisch’ verrassend goed in deze grafiek ‘Mondiale Temperatuur’ die ik besprak tijdens mijn lezing in Hoevelaken op 26 januari 2020 [5]. De videoregistratie daarvan vind u helemaal onderaan dit artikel.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: