Home | Burgerinitiatief Build Back Better Debat

home-|-burgerinitiatief-build-back-better-debat

11-03-21 03:05:00,

Is het u ook zo opgevallen? Plotseling, uit het niets, gebruiken wereldleiders de slogan Build Back Better. Ook onze koning (seconde 49) en premier Rutte (seconde 20) verwezen onlangs in hun videoboodschappen voor de Verenigde Naties naar de noodzaak to Build Back Better.

Maar waar komt deze slogan zo plotseling vandaan? Wat bedoelen ze met Build Back Better? En waarom is deze slogan nooit een onderdeel geweest van het publieke debat in Nederland? Waarom spreken zowel de koning als de premier op allerlei internationale bijeenkomsten in het buitenland over de noodzaak to Build Back Better en hebben wij ze hierover in ons land nog nooit gehoord?

Een debat hierover in de Tweede Kamer is meer dan nodig want onze volksvertegenwoordigers zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan ons, de soevereine Nederlandse bevolking, en niet aan allerlei internationale organisaties, globalistische instellingen en multinationals.

Daarom eisen we dat de Tweede Kamer een duidelijk antwoord afdwingt van de regering op bovenstaande vragen. Hoe?

Door de Kamer expliciet te vragen afstand te nemen van het Great Reset Initiatieve van het World Economic Forum.

En daarnaast te eisen dat onze regering voortaan initiatieven en plannen die van grote invloed zijn op onze samenleving (zoals Build Back Better) eerst (!) bespreekt met de Tweede Kamer voor ze internationaal te entameren. Want zo hoort dat in een fatsoenlijke democratie!

STEUN ONS EN TEKEN DIT BURGERINITIATIEF!

  • Een burgerinitiatief is geen petitie! Er zijn 40.000 handtekeningen nodig voor een burgerinitiatief.
  • U kunt maar 1 keer tekenen met een e-mailadres.
  • U kunt tekenen als u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit heeft. Als u als Nederlander in het het buitenland woont, mag u dit burgerinitiatief ook tekenen. De gegevens die u invult, moeten overeenstemmen met die van de Gemeentelijke Basisadministratie in uw woonplaats. Dus gebruik dus alleen het adres waar u officieel ingeschreven staat. Bij onjuiste gegevens telt uw ondertekening niet mee.
  • Alle gegevens die wij u hieronder vragen zijn wettelijk vereist voor een geldige ondertekening van het burgerinitiatief. Wij hebben daarin geen keuze! Daarom zijn alle velden verplicht om in te vullen.
  • Uw gegevens zullen overhandigd worden aan de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer en worden niet gedeeld met derden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: