Oorzaak en gevolg in crisistijd – EnerzijdsAnderzijds

oorzaak-en-gevolg-in-crisistijd-–-enerzijdsanderzijds

11-03-21 10:24:00,

Mieke Mosmuller is arts, schrijver en filosoof. Zij brengt op rustige maar indrukkende wijze filosofische vraagstukken van deze tijd onder de aandacht. In deze video spreekt Mosmuller over de relatie tussen oorzaak en gevolg. Een onderwerp dat de gemoederen tijdens deze Corona-crisis danig bezighoudt. Bijvoorbeeld is het onder controle houden van het aantal aan Covid toegeschreven ziekenhuisopnamen nu het gevolg van de strenge maatregelen of ging het virus hoe dan ook zijn eigen gang? Leerzame inzichten van Mieke Mosmuller.

Mieke MosmullerZelf nadenken, juist nu

Mosmuller windt er geen doekjes om: de tijden dat je klakkeloos besluiten van de regering of adviezen van je arts aanhoorde zijn voorbij. Mensen zijn mondiger, zo stelt zij. Tijdens deze crisis zijn er veel wat Mosmuller ‘ongerijmdheden’ noemt die vragen om nadere uitleg.

Als voorbeeld bespreekt zij het begrip ‘causaliteit’, de relatie tussen oorzaak en gevolg. Wij hebben de neiging om als een oorzaak vooraf gaat aan een gevolg, dat het een het ander teweeg heeft gebracht.
Bij de lockdowns is deze causaliteit fel bediscussieerd. Vooral bij de eerste lockdown gaven op internet circulerende grafieken aan dat de lockdown drie dagen na de al ingezette daling van het aantal Covid-opnamen kwam. Daarmee werd voor sommigen aangetoond dat de lockdowns geen zin hebben gehad. Regering en media probeerden precies het omgekeerde te betogen.
Inmiddels zijn er al onderzoeken geweest die lijken het standpunt te ondersteunen dat er geen aantoonbaar causaal verband tussen lockdown en een dalend aantal Covid-gevallen is.

Mosmuller gaat ook in op de filosofische vraag of de sterfgevallen, de meesten 80 jaar en ouder en al kampend met meervoudige forse aandoeningen, aan Covid zijn toe te schrijven. Als de gemiddelde stervensleeftijd van iemand zonder en iemand met Covid exact gelijk is, namelijk 83 jaar, kun je dan stellen dat Covid leidt tot vervroegd overlijden?

Deze en meer gedachten en overpijnzingen in bovenstaande video en dit artikel van Mieke Mosmuller.

Wilt u meer weten van Mieke Mosmuller en haar werk, bezoek dan haar website.

Uitgelichte afbeelding is van Gerd Altmann via Pixabay

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: