Ambtenaren van volksgezondheid liegen over Lockdowns | Stichting Vaccin Vrij

ambtenaren-van-volksgezondheid-liegen-over-lockdowns-|-stichting-vaccin-vrij

12-03-21 09:34:00,

Dit artikel is een vertaling van ‘Public Health officials are lying about Lockdowns’, door dr. Mercola. Met dank aan Riccardo Barbieri voor de ondertiteling van het filmpje.

Ambtenaren volksgezondheid liegen over Lockdowns

 
Dr. Joseph Mercola

 
Zoals Ivor Cummins in de onderstaande video laat zien, blijkt uit de beschikbare gegevens dat “lockdowns” geen enkel effect hebben gehad op het verlagen van het aantal positieve PCR-testen, terwijl ze wel een enorme prijs hebben geëist in termen van menselijk lijden en maatschappelijke gezondheid. Alle rapporten en studies die in zijn video worden besproken, zijn ook beschikbaar op zijn website, TheFatEmperor.com.1

Aan die lange lijst van bewijzen kunnen we nog een ander rapport toevoegen van de Canadese specialist infectieziekten bij kinderen Dr. Ari Joffe, die aantoont dat de schade van opsluiting ongeveer 10 keer groter is dan de voordelen ervan.2

In zijn 51 pagina’s tellende paper,3 “COVID-19: Rethinking the Lockdown Groupthink” bespreekt Joffe hoe en waarom de aanvankelijke voorspellingen niet overeenkwamen met de werkelijkheid, wat de nevenschade van het lockdown-beleid is, en wat kosten-batenanalyses ons vertellen over de effectiviteit van de lockdown-strategie.

Voorspellingen sterftecijfer waren totaal fout

Volgens de aanvankelijke modellen zouden 510.000 Britten, 2,2 miljoen Amerikanen en 40 miljoen mensen wereldwijd sterven aan COVID-19 tenzij strategieën zoals lockdowns gedurende de volgende twee jaar ten minste tweederde van de tijd zouden worden toegepast4 , maar dergelijke prognoses bleken totale onzin.

Zoals Joffe opmerkt, werd al snel aangetoond dat de letaliteit (sterfte) van SARS-CoV-2 lang niet zo hoog was als de aanvankelijk voorspelde 2% tot 3%. Hij schrijft:5
 

“De WHO schatte onlangs dat ongeveer 10% van de wereldbevolking al besmet kan zijn. Dit betekent dat bij een wereldbevolking van 7,8 miljard en 1,16 miljoen sterfgevallen een ruwe schatting van de IFR (kans om te sterven als je besmet bent in een percentage) doet uitkomen op 0,15%.
 
Een op serologie (bloedonderzoek) gebaseerde schatting van het IFR in Genève, Zwitserland, schatte het IFR op: leeftijd 5-9 jaar 0,0016%, 10-19 jaar 0,00032%, 20-49 jaar 0,0092%, 50-64 jaar 0,14%, en leeftijd 65+ buiten zorginstellingen 2,7%, voor een totale bevolking met een IFR van 0,32%.

 
Een grote studie uit Frankrijk vond een kentering in het IFR rond de leeftijd van 70 jaar. 

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: