Actie: vaccinatie, schrijf je huisarts! – EnerzijdsAnderzijds

actie:-vaccinatie,-schrijf-je-huisarts!-–-enerzijdsanderzijds

13-03-21 10:32:00,

Ooit valt die op de deurmat: de uitnodiging voor het zetten van het ‘Corona-vaccin’. Onder dreiging van het beroven van de persoonlijke vrijheden met het vaccinatie-paspoort, wordt de burger gechanteerd om toch vooral ‘de prik’ te laten zetten. Volgens onze minister van gezondheidszorg hoeft niemand zich zorgen te maken, ‘je weet toch ook niet wat er in een frikandel zit.‘ En volgens deze zelfde minister word je niet gedwongen. Want zo zei de minister, ‘ik dwing je niet naar een concert of festival te gaan‘. Wie het experimentele vaccin niet wil moet kunnen weigeren, zo zijn de mensenrechten. Laat van je horen, schrijf een brief aan je huisarts als die je uitnodigt. Hier een voorbeeld. Downloadt het document, pas het waar gewenst aan en stuur hem op.

Afbeelding van StartupStockPhotos via Pixabay

Geachte heer, mevrouw,

Bij brief van het ministerie van gezondheidszorg dd. XX-XX-2021 lees ik dat u betrokken bent bij het ‚vaccinatie‘-programma van het rijk ter vermindering van mogelijke besmetting met het Covid-19 virus.

Hierbij bericht ik u dat ik vooralsnog geen gebruik zal maken van het aangeboden ‘vaccin’.

Er zijn meerdere redenen hiervoor, die ik gaarne toelicht.

De onder uw naam geschreven en door het rijk verzonden brief is zowel onvolledig als deels onjuist. Daarnaast wordt in deze haastprocedure aan een aantal essentiële voorwaarden niet voldaan.

Onvolledig

De beide brieven behoren, zeker in het licht van de aanhoudende maatschappelijke en medische onrust, alle noodzakelijke informatie te bevatten die voor mij als persoon relevant (kunnen) zijn teneinde een weloverwogen besluit te nemen over het toelaten van een onder hoge tijdsdruk tot stand gekomen experimenteel ‘vaccin’. De nMRA-techniek is nieuw en omstreden. Uw brief informeert mij hier niet over. De tekst ‘u kunt er ook aan overlijden’ slaat alle nuance dood. Hoe waar ook, zie alle berichten hierover, het is een disclaimer, geen op besluitvorming gerichte informatie.

Er zijn verschillende fabrikanten die een Corona-vaccin aanbieden. De wijze van ontwikkeling en productie, alsmede de samenstelling van de ‘vaccins’ zijn verschillend. Uw brief informeert mij niet over van welke fabrikant u een vaccin gaat aanbieden. Het Russische vaccin bijvoorbeeld, dat op een ‘klassieke’ grondslag is ontwikkeld, is toch echt anders dan de zeer experimentele ‘vaccins’ van Pfizer en Moderna.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: