Dank voor uw overweldigende steun!

dank-voor-uw-overweldigende-steun!

13-03-21 10:19:00,

Op 22 februari 2021 had ik een zitting bij de Raad van Discipline over de klacht die de Amsterdamse deken tegen mij heeft ingediend wegens onvoldoende “professionele distantie”. Ik ben erg dankbaar voor de overweldigende, hartverwarmende steun die ik hierbij kreeg van bezorgde burgers en slachtoffers van het jeugdzorggeweld.

Helaas was ik genoodzaakt om te wraken, omdat ik geen eerlijk proces kreeg. De wrakingskamer heeft (zoals te verwachten viel) de wraking afgewezen.

Op 23 maart 2021 om 9.30 uur is de vervolgzitting. Dan zal ik in de gelegenheid worden gesteld om inhoudelijk verweer te voeren tegen de aantijgingen van de deken.

Als u mij opnieuw wilt steunen, kunt u hier meedoen met de brievenactie van een groep ouders: https://kindenoudersrechtsbescherming.nl/nakad/

Innovatieve aanpak jeugdzorgzaken

In het huidige jeugdzorgsysteem maken kinderen en ouders geen serieuze kans. De onafhankelijke rechterlijke toetsing bestaat in de praktijk niet waardoor ouders eindeloos moeten zoeken naar een advocaat die hen wil bijstaan. Dat terwijl een advocaat in traditionele zin eigenlijk niet veel kan betekenen.

Daarom werk ik samen met specialisten en ervaringsdeskundigen hard aan een innovatieve, andere oplossing. Het gaat erom dat u zelf in staat wordt gesteld om alles te doen wat een (top)advocaat voor u zou doen, en dan tegen een zeer laag tarief. Dat betekent ook dat uw zaak maximale kans maakt om door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te worden geaccepteerd.

Via deze nieuwsbrief hoort u daar zo snel mogelijk meer over.

De Rechtbank in Warschau oordeelde op 21 september 2020 dat de Nederlandse jeugdzorg “buitengewoon inhumaan en barbaars” was. Ook zei de Poolse rechter dat er geen sprake was van onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke toetsing in Nederland.

Sindsdien is op 17 december 2020 het rapport verschenen van de Commissie Van Dam over de Kindertoeslagenaffaire en op 8 februari 2021 het rapport van de Commissie Joustra over internationale adoptie. Op 25 februari 2021 is het eindrapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties verschenen. Al deze rapporten wijzen op de schending van de beginselen van de rechtstaat door Nederland.

Maar Nederland klopt zichzelf luidruchtig op de borst over de eigen rechtstaat, de “rule of law” en wijst met een beschuldigende vinger naar Polen en Hongarije waar het allemaal gruwelijk mis zou zijn.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: