Over de psychologie van de samenzweringsontkenner – Frontnieuws

over-de-psychologie-van-de-samenzweringsontkenner-–-frontnieuws

13-03-21 04:08:00,

Hoe komt het dat anderszins volkomen intelligente, weldenkende en rationeel denkende mensen zich verzetten tegen de suggestie dat sociopaten samenspannen om hen te manipuleren en te misleiden? En waarom verdedigen zij dit ongefundeerde standpunt met zoveel felheid?

De geschiedenis geeft een opsomming van de machinaties van leugenaars, dieven, bullebakken en narcisten en hun verwoestende gevolgen. Ook in de moderne tijd zijn er bewijzen in overvloed van corruptie en buitengewoon bedrog, schrijft auteur Tim Foyle op Off Guardian.

Wij weten zonder meer dat politici liegen en hun connecties verbergen en dat ondernemingen stelselmatig blijk geven van een totale minachting voor morele normen – dat corruptie ons omringt.

Wij weten dat de draaideuren tussen het bedrijfsleven en de politiek, het lobbysysteem, corrupte regelgevende instanties, de media en de rechterlijke macht betekenen dat wandaden vrijwel nooit tot een schijn van echte rechtspraak worden gebracht.

Wij weten dat de pers af en toe lawaai maakt over deze zaken, maar ze nooit echt krachtdadig onderzoekt.

Wij weten dat bij de inlichtingendiensten en de rechtshandhaving wandaden op adembenemende schaal aan de orde van de dag zijn en dat ook hier nooit gerechtigheid geschiedt.

Dus wat is het dan precies dat samenzweringsontkenners weigeren te erkennen met zo’n vurigheid, rechtschapenheid en neerbuigendheid? Waarom verdedigen zij, tegen alle bewijzen in, met hoon en minachting de afbrokkelende illusie dat ‘de groten en goeden’ daar ergens boven zitten, alles in de hand hebben, alleen het beste met ons voor hebben, en gewetensvol, wijs en oprecht zijn? Dat de pers het volk en de waarheid dient in plaats van de oplichters? Dat onrechtvaardigheid na onrechtvaardigheid het gevolg is van fouten en vergissingen, en nooit van dat gevreesde woord: samenzwering?

Het punt van onenigheid hier is alleen de kwestie van de schaal. Iemand die oprecht nieuwsgierig is naar de plannen van machtige sociopaten zal zijn nieuwsgierigheid niet beperken tot, bijvoorbeeld, één bedrijf of één natie. Waarom zou hij? Zo’n persoon gaat ervan uit dat dezelfde patronen die lokaal te zien zijn, waarschijnlijk helemaal bovenin de machtsvoedselketen te vinden zijn. Maar de samenzweringsontkenner houdt vol dat dit absurd is.

Waarom?

Het is pijnlijk duidelijk dat de piramidale maatschappelijke en juridische structuren die de mensheid heeft laten ontstaan, precies het soort dominantiehiërarchieën zijn die ongetwijfeld de sociopaat bevoordelen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: