Eénwording van mens en machine – onze gouden toekomst?

eenwording-van-mens-en-machine-–-onze-gouden-toekomst?

14-03-21 09:00:00,

Eénwording van mens en machine – onze gouden toekomst?

14.03.2021

www.kla.tv/18323

Eénwording van mens en machine – onze gouden toekomst?

Elk jaar ontmoeten ongeveer 3000 persoonlijkheden uit het bedrijfsleven, de politiek, de cultuur en de onderzoekswereld elkaar op het Economisch Wereldforum in Davos. Als je luistert naar de motto’s van deze bijeenkomsten, zoals “Verbetering van de toestand van de wereld: anders gaan denken – nieuw design – vernieuwen” of “Globalisering 4.0: vormgeving van een nieuwe, globale architectuur in het tijdperk van de vierde industriële revolutie”, zou men kunnen denken dat hier echte wereldverbeteraars aan het werk zijn. Maar de realiteit is anders: politieke, sociale en economische crisissen nemen toe. Daar komen nog de bedreigingen bij, die worden veroorzaakt door de menselijke vindingrijkheid op de meest uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, die op complexe wijze met elkaar verweven zijn: kunstmatige superintelligentie zal het roer overnemen, genetische ingenieurs geven de mensen vorm, neurontechnologieën zullen de menselijke geest controleren en kunstmatige ziekteverwekkers zullen de wereldbevolking angst aanjagen. Is wetenschappelijk onderzoek – gesponsord door ’s werelds leidinggevende vormgevers – werkelijk alleen geïnteresseerd in het welzijn van de mensheid? Of moeten hier wellicht geheel eigen plannen uitgevoerd worden, die de mensheid in gevaar brengen?

Volgens een rapport van de Universiteit van Bremen in opdracht van het federale ministerie van Volksgezondheid is er alleen al in de Duitse bejaardentehuizen momenteel een tekort van 100.000 verpleegkundigen. Werkaanbiedingen worden nauwelijks aanvaard omdat de arbeidsvoorwaarden uiterst ongunstig zijn en het verplegend personeel massaal overbelast is. Deze verpleegkundige noodtoestand probeert men nu te verhelpen met de inzet van verpleegrobots. Dat betekent niets anders dan het vervangen van menselijk verplegend personeel door technische apparaten. Wat zorgbehoevenden echter eigenlijk nodig hebben, is liefde, aandacht, persoonlijke gesprekken, gemeenschap, medewerkingsmogelijkheden, enzovoort. Maar dat kan alleen geboden worden door een mens, die gewaarwordingen en gevoelens heeft. Deze domeinen blijven gesloten voor een technisch apparaat, zoals een verpleegrobot, ook al lijkt de voortschrijdende kunstmatige intelligentie de toenadering mogelijk te maken –
maar alleen ogenschijnlijk. De mens als gevoels- en gemeenschapswezen wordt op deze manier de dupe. Maar wat gebeurt echter als men beide componenten met elkaar combineert: ten deels mens, ten deels machine. Zogenaamde cyborgs behoren al lang niet meer alleen tot de science fiction. Cyborgs zijn mensen in wiens lichamen technologie is geïntegreerd ter vergroting van de menselijke capaciteiten. De plannen van de transhumanisten (een ideologie,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: