De 36 punten – De Gulden Middenweg

de-36-punten-–-de-gulden-middenweg

15-03-21 03:22:00,

De belangrijkste politieke punten van

een partij voor ethische, transparante en eerlijke politiek.

 • Rentmeesterschap
   • 1. DGM wil planeet aarde als goede rentmeesters beheren. Wij realiseren ons dat schone lucht, schoon water, schone atmosfeer en een gezonde landbouw- en bosbodem, schone zeeën en oceanen noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van alle mensen.

  Kartelvorming

   • 2. DGM onderscheidt vijf kartels die in de afgelopen 50 jaar, te veel macht hebben verkregen. Die macht moet gebroken worden door wetten en regels die gemaakt moeten worden door politici, die alléén voor de belangen van de kiezers opkomen. De macht van deze vijf kartels moet aan banden worden gelegd, zodat geen enkele aandeelhouder, bedrijf of de samenwerking tussen bedrijven zo machtig kan worden, dat zij ons als burgers kunnen overheersen, of ons leven zodanig kunnen beïnvloeden, dat onze democratie en onze grond- en vrijheidsrechten in gevaar komen.

    De kartels die wij onderkennen zijn: grootbanken, farma/chemie, telecom/bigtech, media en de wapenindustrie.

  Eigen verantwoordelijkheid

   • 3. DGM heeft de menselijke verantwoordelijkheid en vrijheid als hoofdpunten voor haar beleid. Wij willen af van een betuttelende overheid en van onnozele zaken en van Brussel waar ongekozen bestuurders, van achter een bureau een enorme macht over ons allen uit oefenen. DGM realiseert zich echter ook dat de mens een imperfect wezen is en derhalve fouten mag maken, fouten zijn voor DGM derhalve leermomenten en in beginsel geen strafmomenten. DGM wil daarom af van ongehoord hoge boetes voor kleine- en eerste verkeers- en andere overtredingen en zet in op voorlichting en eigen verantwoordelijkheid en beloning van goed gedrag.

  Tegen de invoering van 5G, algoritmes en 5G satellieten

   • 4. DGM is tegen de invoering van 5G. DGM ziet 5G als facilitator van de invoering van een dictatoriale technocratische staat. DGM is tegen invoering van beslissende algoritmes in computersystemen van overheidsorganen. Daarnaast heeft 5G schadelijke gezondheidseffecten, belast het ons milieu door het hoge energieverbruik en belemmert het de mensheidsontwikkeling in geestelijke zin, door verstoring van de aanwezige natuurlijke energetische aardse systemen en vormt het door de extroverte gerichtheid die het bij de mensen oproept, een hindernis voor innerlijk geestelijk leven en de ontwikkeling naar vervolmaking van de mens als geestelijk wezen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: