Gesmolten-zout-reactor met Thorium of Uranium als brandstof

gesmolten-zout-reactor-met-thorium-of-uranium-als-brandstof

15-03-21 12:39:00,

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Door de rampen in Tsjernobyl en Fukushima is de opvatting over kernenergie in een ongunstig daglicht komen te staan. Daar komt nog bij dat het onderwerp kernenergie voor velen verre van eenvoudig is. Van de andere kant wordt het steeds duidelijker, dat een volledige energietransitie met zon, wind en biomassa onmogelijk en onhaalbaar is.

Het uit de kast halen van kernenergie roept bij veel burgers en politici grote bezwaren op. Maar … de vooruitgang, die op het gebied van kernenergie in de afgelopen jaren is bereikt, is onvoldoende bekend.

Dit artikel is bedoeld om hier meer duidelijkheid in te verschaffen onder het motto: ‘Eenvoud is het kenmerk van het ware.’

Kernsplitsing

Een atoom bestaat uit een kern met positieve deeltjes (protonen) en neutrale deeltjes (neutronen). Rondom deze kern bevinden zich negatieve deeltjes (elektronen). Er zijn evenveel protonen als elektronen in een atoom aanwezig, zodat het atoom neutraal en stabiel is.

Alle atomen zijn op dezelfde wijze samengesteld. Het aantal deeltjes in de kern bepaalt het soort element. (Zie figuur 1 , het atoom Helium.)

Zo heeft Waterstof slechts een deeltje in de kern, maar Uranium telt maar liefst 235 deeltjes in de kern. Thorium heeft 232 deeltjes in de kern. Een dergelijk groot atoom is dan ook splitsbaar in kleinere atomen. De projectielen voor deze splitsing zijn neutronen. Hiervoor is een hoeveelheid radioactieve straling nodig, die uit neutronen bestaat en dat kan door Plutonium worden geleverd.

Bij de splitsing komt een enorme hoeveelheid energie vrij. Bij de splijting van 1 gram Uranium ontstaat evenveel energie als bij de verbranding van 3000 kg kolen of 2500 l. benzine.

Gesmolten-zout-reactor met Thorium of Uranium als brandstof. Eenvoud is het kenmerk van het ware stoppen met windturbines en zonneparken.

Figuur 1.

Gesmolten-zout-reactor met Thorium of Uranium als brandstof. Eenvoud is het kenmerk van het ware stoppen met windturbines en zonneparken.

Figuur 2.

De splitsing (splijting) vindt plaats door het atoom te bestoken met neutronen. Bij de splitsing van het Uranium atoom (U-235) ontstaan twee kleinere atomen, een enorme hoeveelheid warmte en ook komen er twee neutronen vrij, die op hun beurt weer twee andere Uranium-atomen splijten en dit gaat zo maar door. Er ontstaat dus een kettingreactie, waardoor steeds meer warmte vrijkomt. (Zie figuur 2.)

Het afval is gevaarlijk radioactief en moet dus veilig opgeborgen worden. Naast de kerncentrale in Borssele is er ook een afvalverwerking voor radioactief materiaal (COVRA) gevestigd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: