Leven in isolement..!

leven-in-isolement.!

15-03-21 10:36:00, x
x Leven in isolement

2021 © WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Geïsoleerd leven.. Dit artikel is ten dele gebaseerd op eigen ervaringen met het gevoel te hebben in een sociaal isolement te leven. Een gevoel dat mij gedurende mijn gehele leven al vergezeld heeft. Een gevoel dat in mij door de sociaal conditionerende omstandigheden in mijn jeugd ontstaan is en de basis legde voor dat wat gedurende het verdere verloop van mijn leven telkens weer actueel werd. Het actueel worden daarvan, had deels te maken met omstandigheden, die ik zelf ter bewustwording onbewust had geschapen. Deels had het ook te maken met de maatschappelijke omstandigheden waarin ik mij bevond. Waarbij mijn omgaan ermee natuurlijk alles te maken had met mijn eerder benoemde sociale conditionering.

Het is de mysterieuze dans van het leven, die mij steeds verder wilde brengen naar de uiteindelijke niet te vermijden ontmoeting met mijzelf op het meest essentiële niveau. Het heeft mij in ieder geval de mogelijkheid gegeven om veel op mijn leven in het bijzonder en het menselijk leven in deze tijd in het algemeen te kunnen reflecteren. Voortschrijdend inzicht heeft mij laten beseffen dat ik, gezien mijn hooggevoeligheid, de momenten van isolement heel hard nodig had.

Om na periodes van nogal stressvolle omstandigheden mijn innerlijk evenwicht te hervinden, zodat ik de volgende stappen op mijn verdere levensweg zou kunnen zetten. Ze hebben uiteindelijk er aan bijgedragen dat ik de traumatriggers uit het verleden, die in mijn sociale contacten geactiveerd werden, op een dieper niveau steeds helderder kreeg. Dus in de momenten van geïsoleerd voelen/zijn er innerlijk aan kon werken, door ze onder ogen te komen en te transformeren.

Verborgen innerlijk complot
Nu zul jij en wellicht meerdere lezers, zich misschien afvragen, waarom ik nu weer zo nodig mijn innerlijk leven ten toon meen te moeten spreiden. Er zijn immers veel belangrijker en dringender zaken, zoals het onthullen van alle complotten, die erop gericht zijn om ons in de hoek van eeuwig slavendom te smijten. Voor mij is het echter van belang om te delen wat ik te delen heb.

Omdat ik voel dat wat er in mijn leven is gebeurd, als voorbereiding op deze naar een eeuwig slaven kwekende tijd, een reflectie is van wat er eigenlijk in ieders leven op een individueel beleefde wijze is gebeurd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: