ACHT GRONDWETSHERZIENINGEN EN NIEMAND DIE HET ZIET

acht-grondwetsherzieningen-en-niemand-die-het-ziet

16-03-21 03:45:00,

Auteur: Oscar Hendriks

ERRATUM

In het mediapanel van 24 februari Grondwetswijziging: het belangrijkste onderwerp van de verkiezingen wordt bewust verzwegen zegt schrijver dezes (rond 26 min. 50 sec.) dat Femke Van Kooten-Arissen op 19 februari in de Eerste Kamer controversieel verklaring en hoofdelijke stemming vroeg over de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (avondklok). Het was echter senator Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV) die de leden uit hun ochtendslaap wekte en dwong hals-over-kop naar Den Haag af te reizen. De vergadering was overigens met minder dan de voorgeschreven 38 leden geopend en had daarom niet eens mogen beginnen. De foutieve vermelding van Mevrouw Van Kooten vond haar oorsprong in het feit dat ook zij om controversieel verklaring van hetzelfde wetsvoorstel had gevraagd, maar dan een dag eerder in de Tweede Kamer.

De Grondwet

Het debat in het mediapanel verschoof van een analyse van het gestuntel rond de  avondklokwetgeving naar de Grondwet. Schrijver dezes opperde dat bij de verkiezingen van 17 maart allerlei grondwetswijzigingen, die de zogenoemde eerste lezing in Tweede en Eerste Kamer hebben doorlopen, volgens de Grondwet, Artikel 137, lid 3 eerst aan de kiezer moeten worden voorgelegd. De Tweede Kamer zou volgens de bedoeling van de Grondwet officieel daartoe ontbonden moeten worden. Afgezien van terloopse vermeldingen van standpunten, zwijgen de kandidaten in hun verkiezingsprogramma’s over grondwetswijzigingen, hooguit vermelden ze terloops hun standpunten. Maar liefst acht zogenoemde veranderingswetten zijn in het staatsblad gepubliceerd, de laatste op 24 februari, dus tijdens de verkiezingscampagne! Nog twee andere waren al door de Tweede Kamer, maar zijn onlangs door de Eerste Kamer controversieel verklaard.

Het bizarre wetsvoorstel over het correctief referendum en dat over de controversiële aanvulling op artikel 1 staan al als nieuwe initiatiefwetten op de agenda van 8 april 2021 van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van de nieuwe Tweede Kamer!

 Veel veranderingen zijn het gevolg van het rapport Lage drempels, hoge dijken van de Staatscommissie parlementair stelsel (Commissie Remkes). Politici verschuilen zich veelal achter dit “maatschappelijk debat”.

Opmerkelijk is dat over geen enkele van de voorstellen hoofdelijk is gestemd. Blijkbaar vonden de leden van de beide Kamers der Staten-Generaal de door te voeren veranderingen niet belangrijk genoeg om deze aan de hoogste vorm van correcte besluitvorming te onderwerpen, namelijk Grondwetsartikel 67,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: