Burgers hebben het recht om te demonstreren – politiegeweld gaat alle perken te buiten | Stichting Vaccin Vrij

burgers-hebben-het-recht-om-te-demonstreren-–-politiegeweld-gaat-alle-perken-te-buiten-|-stichting-vaccin-vrij

16-03-21 11:04:00,

We hebben het recht om te demonstreren, en de politie schendt dit recht door vanaf half januari systematisch, vroegtijdig op een gewelddadige wijze vreedzame bijeenkomsten te verstoren en te beëindigen. Het is zelfs zo erg dat integere politiemensen zich zorgen maken over de “hooligan-politie”, die meedoet aan georganiseerd geweld tegen de burger.

In dit artikel de do’s en dont’s van politieoptreden tijdens demonstraties; en de motivatie van de demonstranten zelf om bijeen te komen.

Onze vrijheid staat op het spel

 
Nederland is in minder dan een jaar tijd verandert van een democratie naar een medische dictatuur. Het toekomstbeeld is somber – nog even en we zitten in een medische apartheid. Op de vraag: “Waarom demonstreert u?” – is het antwoord bijna eenduidig: “Het behoud van onze vrijheid.”

Gewelddadig politieoptreden

 
Er zijn twee dingen opvallend aan de demonstraties: de demonstranten zijn liefdevol en de politie is gewelddadig.

Heeft u ooit een “demonstratie” gezien waar de mensen harten met zich meedragen? Waar ze zingen? Dansen? Het is heel bijzonder – elke keer weer. De “demonstraties” zijn bijeenkomsten van bewuste, beschaafde en bezorgde burgers, die zelfs nog bereid zijn om de 1,5 meter afstand te respecteren. Maar de politie heeft sinds half januari systematisch met veel machtsvertoon en geweld deze bijeenkomsten verstoord en vroegtijdig beëindigd. Daarmee overtreedt zij de grens van haar bevoegdheden.

 
Op 14 maart is een dieptepunt bereikt – hieronder een indruk van wat er toen gebeurde…

?

Buitenparlementaire onderzoekscommissie

 
Het filmpje breekt helaas abrupt af. De laatste persoon is Pedro Kuit, oprichter van de buitenparlementaire onderzoekscommissie in Nederland. BPOC 2020 doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19 en het coronavirus. De commissie verhoort deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren. De volgende vragen staan centraal:1

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

 
Inmiddels hebben ook tientallen politieagenten verklaringen afgelegd. Zij hebben zich uitgesproken tegen de verharding en het politiegeweld tegen “wappies”.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: