De waanzin van de energietransitie klimaatdoel klimaattransitie

de-waanzin-van-de-energietransitie-klimaatdoel-klimaattransitie

16-03-21 11:40:00,

Een gastbijdrage van Chris Schoneveld.

In opdracht van het kabinet werd een studiegroep “Klimaatopgave Green Deal” opgericht die moest kijken naar de gewenste beleidsmaatregelen om de CO2-reductie, zoals vastgelegd in het Parijsakkoord, te bewerkstelligen. De studiegroep heeft afgelopen januari een rapport uitgebracht onder de titel: Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050 (Eindrapportage studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal, Jan. 2021).

Het rapport lezende (90 pagina’s) word je horendol van de ambtelijke / bestuurlijke / management speak (à la McKinsey). Afgezien van de onzinnige begrippen “klimaatkeuze” en “klimaatopgave” in de titel van het rapport, staat het ook vol met verwijzingen naar het klimaatdoel, klimaattransitie, het klimaatakkoord, het klimaatplan, de klimaatwet, de klimaatnota, de klimaat- en energieverkenning (KEV) en de Monitor Klimaatbeleid, klimaat neutraal.

Eén lichtpuntje: de Klimaattafels werden niet genoemd. Het is duidelijk dat ons klimaat volgens deze bureaucraten geheel afhankelijk is van beleidsmaatregelen die wij in de komende 10 tot 30 jaar gaan of denken te kunnen verwezenlijken.

Dit rapport (bestemming-parijs-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes-2030-2050) bevat een analyse van de gevolgen van beleidsmaatregelen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de Europese afspraken over CO2-reductie. Om draagvlak te verkrijgen voor die maatregelen heeft de TU in Delft een – weer zo’n mooi woord – Participatie Waarde Evaluatie (PWE) georganiseerd waarbij via een enquete/raadpleging wordt gekeken welke maatregelen de voorkeur hebben onder de bevolking. Zie hier.

Enquête
Het beoogde doel – het zoeken naar draagkracht – wordt gecorrumpeerd door de opzet van de enquête. Men moet namelijk een keuze maken uit tien beleidsmaatregelen die gezamenlijk tot een bepaalde CO2 reductie (27 Megaton) zouden moeten leiden. Na het voltooien van die enquête mag men ook nog schriftelijk toelichten of de deelnemer wellicht tegenstander is van de energietransitie of sceptisch is over klimaatverandering. Helaas kan men pas die toelichting geven nadat de enquête is voltooid.

In de enquête wordt het streefgetal van 27 megaton CO2-reductie aangehouden. Kom je met je voorkeur niet uit op minstens 27 megaton dan kan je de enquête niet afronden en kom je ook niet aan de latere vragen toe, waar je o.a. kan aangeven dat je de doelstellingen niet onderschrijft. Je kan dus worden gedwongen een keuze te maken waar je pertinent tegen bent.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: