Brussel bereidt zich voor op invoering “vaccinpaspoort” om burgers in staat te stellen opnieuw te reizen – Frontnieuws

brussel-bereidt-zich-voor-op-invoering-“vaccinpaspoort”-om-burgers-in-staat-te-stellen-opnieuw-te-reizen-–-frontnieuws

17-03-21 03:36:00,

We kijken nu al bijna een jaar naar de ontwikkeling in de richting van digitale “paspoorten” waarmee – althans sommige mensen, zij die rijk zijn en/of het geluk hebben het vaccin in handen te krijgen – gewoon kunnen blijven reizen en hun leven kunnen blijven leiden, terwijl anderen gedwongen worden te leven met op COVID-geïnspireerde beperkingen, mogelijk voor jaren.

Volgens een aan de FT uitgelekt plan heeft Brussel voorgesteld een COVID-certificaat in te voeren om EU-burgers die gevaccineerd zijn, onlangs een negatieve test hebben ondergaan of een bewijs van genezing kunnen voorleggen, in staat te stellen zich min of meer vrij in de EU te bewegen. De lidstaten hebben gediscussieerd over de vraag of een “digitaal vaccinatiepaspoort” passend is, waarbij landen als Frankrijk aanvoerden dat een dergelijk paspoort discriminerend zou zijn voor de armen, bericht ZeroHedge.

Landen als Frankrijk voeren aan dat een paspoort discriminerend zou zijn voor de armen, terwijl landen als Griekenland en Spanje, die wanhopig proberen hun kwakkelende toeristische sector nieuw leven in te blazen, aanvoeren dat de paspoorten essentieel zijn voor de economische redding van miljoenen Europeanen.

Het is veelzeggend dat de ambtenaren in Brussel terughoudend zijn met het gebruik van de term “paspoort”. Maar op dit moment lijkt de opmars naar de goedkeuring ervan onvermijdelijk.

Brusselse ambtenaren hebben benadrukt dat het certificaat geen “paspoort” zal zijn, maar een gemeenschappelijk systeem om de regeringen te helpen de reismaatregelen te coördineren naarmate de vaccinatieprogramma’s in de Unie worden ingevoerd.

Bovendien is er enige discussie geweest over welke vaccinaties moeten worden goedgekeurd. De regeringen neigen ernaar de staten hun eigen regels te laten vaststellen, zodat geen enkele staat kan worden gedwongen mensen toe te laten die een “niet-toegestaan” vaccin hebben gekregen.

De regeringen zijn ook verdeeld over de vraag welke vaccins in aanmerking komen, nadat landen als Hongarije het gebruik van Russische en Chinese vaccins hebben toegestaan voordat zij formeel door de EU-regelgevers zijn goedgekeurd.

In het ontwerp van de Commissie staat dat alle vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau zijn goedgekeurd, automatisch door andere lidstaten moeten worden goedgekeurd op grond van het certificaat. Maar regeringen zouden ook de bevoegdheid hebben om vaccins zoals het Russische Spoetnik-vaccin als geldig te erkennen, als zij dat zouden willen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: