Christian Kreiß: – MEPHISTO EN CORONA (Dekmantel ziektebestrijding)

Corona lockdowns: gezondheidsschadelijk beleid onder het mom van
onder het mom van ziektebestrijding
Of: Mephisto en Corona


Christian Kreiß

Vertaald uit het Duits (‘automatische’ vertaling) van publicatie: https://menschengerechtewirtschaft.de/mephisto-und-corona-22-2-2021


Vraagstelling:

Als Mephisto, het bekende personage uit Goethe’s “Faust”, kon beslissen hoe hij met het Corona-virus zou omgaan, wat zou hij dan doen? Wel, Mephisto’s doel is vrij duidelijk. Op een bepaald moment zegt hij: “Je weet hoe we in diep goddeloze uren streefden naar de vernietiging van het menselijk ras” (Faust Deel 2, Graflegging). Dus hij wil het menselijk ras zo veel mogelijk beschadigen. Concreet toegepast op Corona-maatregelen betekent dit dat wij mensen, en bij voorkeur de kinderen, zo ziek mogelijk moeten worden gemaakt.

Bovendien weet Mephisto heel goed dat wij deze bedoeling niet mogen doorzien, vooral de ouders niet. Wie zou er vandaag de dag immers volledig openstaan voor slechte maatregelen? Of zelfs die onze kinderen ziek maken en verzwakken? Dus moet hij oppassen en ons zijn “Corona-beschermingsmaatregelen” onder een vals etiket verkopen, moet hij werken onder een dekmantel, met leugens. Dit is een vanzelfsprekendheid voor Mephisto. De naam is al een programma. Het woord “Mephistopheles” komt van de twee Hebreeuwse woorden “mephir” (vernietiger, corrupter) en “tophel” (leugenaar). Van deze laatste is de Duitse term “Teufel” (duivel) afgeleid.

Er is nog een derde ding dat met liegen te maken heeft, en dat in de huidige tijd zeer belangrijk is. Mephisto zegt op een gegeven moment: “Veracht alleen verstand en wetenschap, […] dan heb ik je al vrij zeker.” (Faust Deel 1, Studie). Naar mijn mening is dit het motto van een groot deel van de Duitse Coronapolitiek en van de openbare discussie in de Duitse toonaangevende media van vandaag. Rede en wetenschap worden, naar mijn mening, zo dagelijks misbruikt dat het voor Mephisto pure vreugde zou zijn. In het volgende, met de bril van een advocatus diaboli1 , een blik op de behandeling van Corona.

Lockdown-beleid in ontwikkelingslanden

Misschien is de beste plaats om de actief schadelijke effecten van een lockdown-beleid te zien de ontwikkelingswereld. In sommige landen nemen de maatregelen ter bescherming van de “corona” bijna groteske onmenselijke trekken aan, vooral ten aanzien van de meest kwetsbaren. Op de Filippijnen mogen 32 miljoen kinderen onder de 15 jaar, d.w.z. een derde van de bevolking, al 11 maanden hun huis niet meer uit. “Ze zijn verplicht om altijd in hun huis te blijven. “2 Kinderen mogen nu al ongeveer een jaar niet meer naar school, naar vrienden, in bomen klimmen, naar buiten gaan, sporten, enz. Het is moeilijk voor te stellen welke ravage dit aanricht in de zielen en de gezondheid van kinderen en jongeren. En dit alles in de naam van ziektebestrijding. Mephisto kon zich verheugen over deze enorme ramp voor 32 miljoen grotendeels weerloze mensen en de grote misleiding.

In de meeste opkomende landen en ontwikkelingslanden waren de dwangsluitingen van de overheid veel strenger dan in de ontwikkelde wereld. 3 Kinderen daar waren buitengesloten van scholen voor veel
veel langer van school uitgesloten, en de mobiliteit van de mensen werd meer dan in de ontwikkelde wereld door staatsdwang beperkt.4 Als gevolg daarvan zijn honderden miljoenen van kinderen maandenlang van onderwijs werden afgesneden en hun toekomstperspectieven op lange termijn ernstig werden gedecimeerd. Dit treft vooral de meest kwetsbare, arme en kansarme mensen in de wereld.

Als gevolg van de lockdowns verloren honderden miljoenen mensen hun baan en werden zij in ontbering en honger gedompeld. Als gevolg daarvan is het aantal mensen dat in armoede leeft sinds maart 2020 met 200 tot 500 miljoen gestegen, en is het aantal mensen dat acute honger lijdt bijna verdubbeld tot ongeveer 270 miljoen. Als gevolg van de lockdown sterven er momenteel zo’n 6.000 tot 12.000 extra kinderen per dag van de honger. Dwangwetten van de overheid vernietigen waarschijnlijk 10 tot 100 maal zoveel levensjaren in de ontwikkelings-landen als zij redden. Niet door het virus, maar door de reacties van de overheid erop. Mephisto zou daar pure vreugde aan beleven.

De allereerste tegenmaatregel tegen dit onmenselijke beleid zou dan ook uiteraard een onmiddellijke stopzetting zijn van de fatale overheidsafsluitingen en “coronabeschermingsmaatregelen” die zoveel meer leed, ellende en dood in de wereld brengen dan zij voorkomen. Nogmaals, de dwingende politieke maatregelen zijn de oorzaak van deze nijpende ontwikkelingen, niet het virus.

Maar in de berichtgeving over de deprimerende ontwikkelingen in de Derde Wereld wordt juist deze maatregel – een onmiddellijke stopzetting van de lockdowns en dwangmaatregelen – verdoezeld. Zowel internationale organisaties als Oxfam, de Duitse media of de Duitse politici veinzen op hypocriete wijze ontsteltenis en leiden op slimme wijze de aandacht af van de werkelijke oorzaken, de lockdowns.5 Mephisto zou hier een velddag mee hebben, en wel op twee niveaus tegelijk op twee niveaus: Ten eerste worden hier heel veel mensen permanent in de ellende gedompeld, vooral kinderen; ten tweede heerst in de Duitse media en de Duitse politiek een cultuur van oneerlijkheid, onoprechtheid en hypocrisie over dit onderwerp, die de leugengeest zou doen juichen.

Vergelijking Duitsland – Zweden

Zelfs een vluchtige vergelijking van het Duitse Corona-beleid met dat van Zweden voor het volledige jaar 2020 legt de ernstige denkfouten in het Duitse Corona-beleid bloot. “Sinds 1 oktober, toen de tweede golf van de pandemie begon, zijn in Duitsland (het land met een van de strengste lockdowns van Europa) 692 mensen per miljoen inwoners overleden aan Covid-19 (bron: Worldometer, Duitsland en Zweden, per 2/17/2021). In dezelfde periode stierven in Zweden (in een land dat vrijwel geen lockdown kent) 668 mensen per miljoen aan Covid-19. “6

Deze cijfers tonen op indrukwekkende wijze de nutteloosheid en nutteloosheid aan van de nooit eindigende lockdownmaatregelen in Duitsland sinds november 2019 in verband met degenen die aan of met Covid zijn overleden. Maar dat niet alleen. Ook de voor de bevolking gecorrigeerde sterfte aan alle oorzaken was in 2020 in Zweden niet significant hoger dan in 2015 tot en met 2018, met een gemiddelde wekelijkse sterfte per miljoen inwoners van 177 in 2015, 175 in 2016, 176 in 2017, 175 in 2018, 167 in 2019, en 181 in 2020.7 2019 was een jaar van ernstige ondersterfte in Zweden, een “uitschieter” naar beneden. Volgens de droge-tondelbenadering zou de totale sterfte in 2020 dus weer iets hoger moeten liggen. Dat was ook het geval. De reden voor de terugslag was volgens mij dan ook niet Covid.8

Mogelijk nog erger dan het Duitse Coronabeleid in vergelijking met Zweden is het publieke debat over deze kwestie. De Duitse toonaangevende media gaan bij deze presentatie zo misleidend, verdraaiend en leugenachtig te werk9 dat de leugengeest Mephisto zou hebben
zou weer reden hebben om zich te verheugen.

“Veracht alleen rede en wetenschap, … dus ik heb je onvoorwaardelijk te pakken.”

In deel 1 van Faust spreekt Mephistopheles in de studeerkamer tot zichzelf over Faust: “Veracht slechts het verstand en de wetenschap, de allerhoogste macht van de mens, laat u slechts door de leugengeest sterken in verblindende en toverachtige werken, zo heb ik u al helemaal”. Ik heb de indruk dat dit heel vaak het basismotto is van de Duitse en vooral van de Beierse Coronapolitiek. Een paar aforistische voorbeelden.

Mijn familie en ik rustten uit na een bergwandeling eind maart aan de Walchensee in Opper-Beieren. Komen twee politieagenten, eisen op scherpe toon onze identiteitskaarten en beledigen ons: “Ja, ben je gek?” Op de vraag wat de rechtsgrondslag van de belediging was, kwam het antwoord, letterlijk: “In de zon zitten is verboden”.

Je moet dat op je tong laten smelten: “In de zon zitten is verboden.” Op dat moment werd het ons duidelijk dat Beieren, dankzij Söder, gek geworden was, zijn gezond verstand verloren had. Aan het eind van de winter, wat versterkt de weerstand, wat maakt je gezond? Buiten bewegen en zon. Dat is precies wat verboden werd. Hetzelfde geldt voor het sluiten van sportclubs, sportscholen, yogastudio’s, enz. enz. Maandenlang in het voorjaar – en sinds het najaar opnieuw – heeft de Beierse regering alles in het werk gesteld om de gezondheid en de weerstand te verzwakken, vooral bij onze kinderen. Een blik op Zweden toont aan dat dit allemaal volkomen overbodige en onzinnige maatregelen zijn10.

Maar dit publiekelijk ter sprake brengen zorgt ervoor dat men wordt belasterd. Helaas is er in Duitsland vrijwel geen sprake meer van een discours, van een open discussie over het onderwerp Corona. Mephisto zou blij zijn met deze manier waarop sinds maart 2020 in ons land met rede en wetenschap wordt omgegaan, want tegen die tijd zal hij ons zeker hebben volgens het motto: “Het kleine volk voelt de duivel nooit, ook al had hij hen bij de kraag.” (Faust 1, Auerbach’s kelder).

In 2020 werden in Duitsland 20 klinieken gesloten, waaronder een speciale kliniek voor covid-patiënten.11 Een beleid dat werkelijk geïnteresseerd was in het terugdringen van sterfte en ziekte als gevolg van corona (of welke andere ziekte dan ook) zou een dergelijk beleid niet voeren in het jaar van de pandemie en ziekte van Corona (of welke andere ziekte dan ook) zou een dergelijk beleid niet voeren in een pandemisch jaar. Blijkbaar heeft echte ziektebestrijding geen hoge prioriteit voor Duitse politici, integendeel. De leugenachtige en corrumperende geest Mephisto zou zich weer uitleven, enerzijds dat Duitse politici de gezondheid van het volk schaden, anderzijds over de grote oneerlijkheid van onze leidende politici.

Onjuiste berichten in de media

Uit de grote hoeveelheid misleidende en onware berichten in de media kunnen er twee worden aangehaald. Op 5.8.2020 berichtte de staatsradiozender deutschland-radio12: “Zweden registreert economische inzinking vergelijkbaar met Duitsland ondanks soepele Corona-maatregelen”. Op dat moment was de Duitse economie ongeveer twee keer zo hard gecrasht als de Zweedse economie.13 Dit was dus een objectieve onwaarheid.
Ofwel konden de deutschland-radio journalisten geen cijfers lezen – in welk geval het beter zou zijn over cijfers te zwijgen – ofwel was het een leugen op de Duitse staatsradio.

Dr. Marc Beise, hoofd van de economische redactie van de Süddeutsche Zeitung, schreef op 24 augustus 2020 over een vergelijking tussen Zweden en Duitsland: “De vraag ligt dus voor de hand of de [veel minder restrictieve Zweedse Coronakoers] in ieder geval economisch vruchten heeft afgeworpen. Het antwoord is even interessant als ontgoochelend: helaas, zelfs dat niet. De economische kosten zijn in beide landen vrijwel gelijk. “14 Nogmaals, dit is een objectief valse verklaring van Dr. Marc Beise op dit moment. Ofwel kan het hoofd van de afdeling economie van de Süddeutsche Zeitung geen cijfers lezen – in dat geval zit de man op de verkeerde plaats – ofwel heeft hij gewoon gelogen – in dat geval zit de man ook op de verkeerde plaats. In ieder geval zou Mephisto de leugenaar in 2020 een bijzonder succesvol jaar in de Duitse mainstream media kunnen beleven.

Conclusie

De lijst van schadelijke, misantropische, absurditeiten, tegenstrijdigheden en minachting voor rede en wetenschap sinds het verschijnen van het Coronavirus zou boekenplanken kunnen vullen. Mephisto, de liegende en corrumperende geest, zou er een velddag mee hebben. Als je de ontwikkelingen in de politiek en de media sinds 2020 bekijkt met de bril van een Advocatus Diaboli, zijn veel van de maatregelen opeens logisch – zij het een heel nare, Mephistopheliaanse.

1. Vgl. Kreiß, Christian, Das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft”, Hamburg, tredition 2019, hier das kostenlose komplette Buch als pdf-download: https://menschengerechtewirtschaft.de/wp=content/uploads/2020/07/Buch-Mephisto-30.4.20-mit-Bild-I.pdf
2. “required to remain in their residences at all times”. Economist 18.Feb.2021: Suffer the little children – Kids in
the Philippines have not left their homes for a year
3. https://www.rubikon.news/artikel/der-lockdown-genozid
4. OECD 16.9.2020 https://www.oecd-ilibrary.org/doeserver/34ffc900-en.pd?/expires=1600330911&id=id&accname=guest&checksum=311B6B4F14FD174A8BF304F499988EOF
5. https://www.rubikon.news/artikel/der-lockdown-genozid
6. https://reitschuster.de/post/schwedische-zahlen-stellen-deutschen-lockdown-in-frage/
7. http://www.socialstyrelsen.se, Tabell A Dödsfall pe vecka, 29 dec 2014 – 7 februari 2021, eigene Berechnung: (Zahl
der durchschnittlich pro Woche Verstorbenen geteilt durch Bevölkerung Schwedens) mal 1.000.000.
Bevölkerung Schwedens laut statista:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/19316/umfrage/gesamtbevoelkerung-von-schweden/
8. https://www.heise.de/tp/features/Korrektur-zum-Telepolis-Artikel-Der-schwedische-Corona-Weg-Erfolg-oder-
Misserfolg-4987759.html
9. https://www.rubikon.news/artikel/es-geht-auch-anders-2
10. https://reitschuster.de/post/was-erlaube-schweden-die-neue-alte-normalitaet/
11. https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/sr/Sendung-vom-17-02-2021-
Kliniksterben-in-der-Pandemie-100. html
12. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-schweden-verzeichnet-trotz-lockerer-
corona, 1939 de. html?drn:news_id=1158644
13. https://www.heise.de/tp/features/Der-groesste-Wirtschaftsabsturz-der-Neuzeit-4870567.html
14. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/corona-wirtschaft-lockdown-1.5006067

Over de auteur:
Dr. Christian Kreiss, voorheen investeringsbankier, sinds 2002 hoogleraar financiën aan de Universiteit van Aalen. Zijn boek “The Mephisto Principle in our Economy” is in 2019 verschenen. Het kan gratis als pdf worden gedownload op deze homepage: http://www.menschengerechtewirtschaft.de

%d bloggers liken dit: