Niet gevaccineerd? De maatregelen vallen dan onder legale discriminatie!

niet-gevaccineerd?-de-maatregelen-vallen-dan-onder-legale-discriminatie!

20-03-21 10:22:00,

De Gezondheidsraad geeft inzicht in het feit dat wanneer je je niet vaccineert tegen corona, je gewoon nergens meer welkom bent: “het kan bijvoorbeeld gaan om werkgevers, zorginstellingen, scholen, horecabedrijven of organisatoren van evenementen”. 

Instellingen en bedrijven mogen mensen straks om een vaccinatiebewijs vragen, maar alleen als er geen sprake is van discriminatie, uitsluiting of schending van privacy. Minister De Jonge stelde onlangs dat gevaccineerde mensen met een covid-19-vaccin meer bewegingsvrijheid krijgen dan niet-gevaccineerde mensen. Volgens mij is dít discriminatie, minister de Jonge.

Geen keus als je actief tot het leven behoort
Want als gevaccineerden meer mogen dan niet-gevaccineerden, is dit toch geen keus maar een dwingen? Je dwingt een werkzaam iemand en biedt hem of haar geen keus. Je móet je wel vaccineren anders mag je niet meer werken of sociaal zijn. Pure discriminatie in de meest duidelijke vorm. Zegt onze overheid namelijk niet zelf op de vraag wat discriminatie is: discriminatie is dat er onterechte een verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. In dit geval maakt de overheid verschil tussen gevaccineerden en niet- gevaccineerden. Worden niet-gevaccineerden buitengesloten om deel te nemen aan het leven. Worden niet-gevaccineerden hun zelfbeschikking ontnomen. En het recht op zelfbeschikking is het recht op een eigen keus.

Zie de grondwet;
Hoofdstuk 1. Artikel 11: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Hoofdstuk 1.  Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Discriminatie
Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. Een kenmerk is de levensovertuiging, het geheel van opvattingen dat je hebt over het leven en over de manier waarop je het beste kunt leven. Dan mag de overheid geen maatregelen nemen of niet akkoord gaan met de voorstellen die er nu liggen:
-je mag alleen een concert bezoeken na vaccinatie;
-zonder vaccinatie ben je niet meer welkom op de werkvloer of je komt de grens niet over zonder prik;
-dat de crèche je kind(eren) weigert (en) als deze niet gevaccineerd is (zijn);

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: