Is arts aansprakelijk voor schade door cvaccin? – De Lange Mars Plus

is-arts-aansprakelijk-voor-schade-door-cvaccin?-–-de-lange-mars-plus

22-03-21 10:08:00,

Bijdrage van Frank Stadermann*

Oud-advocaat Stadermann schreef al eerder twee modelbrieven speciaal voor bezorgde ouders en leerlingen in het onderwijs om zich te beschermen tegen de PCR- test en het mondkapje. Nu waarschuwt hij ervoor dat artsen aansprakelijk kunnen zijn voor gezondheidsschade van het door hen toegediende Covid-19 vaccin. 

AstraZeneca

De afgelopen week kwam in het nieuws dat de minister van Volksgezondheid heeft besloten om het gebruik van het vaccin AstraZeneca op te schorten in verband met gerapporteerde mogelijke onverwachte bijwerkingen. Er wordt echter al veel langer gewaarschuwd dat de vaccins die ons tegen het Covid-19 virus moeten beschermen, onvoorziene bijwerkingen kunnen hebben.

Zo verscheen al in oktober 2020 een serieuze studie waarin werd geconcludeerd dat zij die het Covid-19-vaccin krijgen toegediend, ernstiger ziek kunnen worden dan degenen die het vaccin niet ontvangen. In september 2020 maakte een Enschedese huisarts zich ook al openlijk zorgen over het vaccin. Deze huisarts krijgt steeds meer bijval, bij voorbeeld van de Stichting Artsencollectief.

Zowel op korte als op lange termijn zouden gevaccineerden gezondheidsschade kunnen oplopen. Dit kan op grond van artikel 6:185 BW leiden tot productaansprakelijkheid van de fabrikant van het Covid-19-vaccin. Over dat onderwerp werd al eerder gepubliceerd (NJB 30 oktober 2020, pagina 2838 e.v.).

De vraag rijst of behalve de fabrikant ook de arts die het Covid-19-vaccin heeft toegediend, aansprakelijk kan zijn.
Zeker nu op een nog nooit vertoonde grote schaal aan mensen dit nieuwe vaccin wordt toegediend, is er alle reden om eens bij die vraag stil te staan.
Het is weliswaar zo dat de overheid de artsen vrijwaart voor claims in verband met vaccinatieschade. Dit heeft het ministerie afgesproken met het Landelijk Huisartsen Genootschap, zo lees ik in een e-mail van het ministerie d.d. 7 januari 2021 aan huisarts Bettina van Steenis.

Maar dat betekent dat de overheid de arts schadeloos stelt als deze verplicht is om een vaccinatieschade te vergoeden.
De arts blijft echter wel aansprakelijk.
Informed consent en gezondheidsschade waarvoor is gewaarschuwd in de bijsluiter

We zullen we misschien geneigd zijn te denken dat artsen niet aansprakelijk zijn als voor de naderhand optredende gezondheidsschade is gewaarschuwd in de bijsluiter.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: