Zweden als bewijs: lockdowns beschermen niemand – Frontnieuws

zweden-als-bewijs:-lockdowns-beschermen-niemand-–-frontnieuws

22-03-21 10:33:00,

De Zweden werden zwaar verguisd toen zij weigerden de grote massa van die naties te volgen die obsessief op de lockdown afstevenden. De modelleurs die de lockdown als een noodzakelijke stap beschouwden, beweerden dat Zweden ongeveer 100.000 extra doden zou lijden, het dubbele van het normale jaarlijkse aantal.

Dagelijks verschenen artikelen, met name in de Britse Guardian, waarin de verantwoordelijken moordenaars werden genoemd vanwege het onvermijdelijke bloedbad dat zou plaatsvinden indien de Zweden niet van gedachten zouden veranderen.
De inzet was hoog. Door de lockdown-filosofie van China over te nemen, voerde bijna de hele wereld een gevaarlijk experiment uit. Daarbij werden alle volksgezondheidsrichtsnoeren voor de bestrijding van het virus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) en andere organisaties gewoonweg genegeerd, schrijft auteur Nick Hudson op Wochenblick.

Dubieuze funderingen

Dit waren de resultaten van een eeuw onderzoek, die werden veronachtzaamd toen het virus voor het eerst op het toneel verscheen. De theoretisch noodzakelijke bewijsprocedures voor de herziening van deze bestaande richtsnoeren werden in detail omschreven, maar ook volledig genegeerd.

De basis voor deze drastische stap was uitsluitend de bewering van Bruce Aylward van de WHO dat China’s strikte quarantainestrategie er daadwerkelijk in geslaagd was de epidemie in te dammen. Dit was op zijn beurt gebaseerd op de speculatie dat iedereen vatbaar was voor Covid-19, en dat zonder een lockdown het aantal ziekten en sterfgevallen exponentieel zou toenemen. Het was een merkwaardige veronderstelling. Sinds februari 2020 was bekend dat het SARS-CoV-2-virus dat bij vatbare personen de “Covid-19”-ziekte veroorzaakte, zeer nauw verwant was met andere Coronavirussen, waarvan sommige wijdverbreid waren. Daarom was het van meet af aan hoogst onwaarschijnlijk dat het om een virus zou gaan dat door het menselijke immuunsysteem als volkomen nieuw zou worden beschouwd.

Minder sterfgevallen

Maar Zweden kon niet worden overgehaald tot afsluiting, waardoor het een van de spannendste controle-experimenten in de menselijke geschiedenis werd. Maar het resulteerde niet in 100.000 meer sterfgevallen dan een normaal jaar. Niet eens in de buurt. Wat er in plaats daarvan gebeurde, is te zien in bijgaande grafiek. Of je nu een van de lockdown-fanaten was die trendlijnen voorspelden met meer dan 8.000 extra sterfgevallen, of een scepticus die het extreem lage sterftecijfer in 2019 zag als de reden voor het sterfteoverschot van dit jaar… de realiteit deelde een vernietigende klap uit aan de lockdowntheorie en de modellen die werden gebruikt om deze te rechtvaardigen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: