Het onderzoek naar het Israëlische vaccinbeleid en de uitkomst is meer dan vernietigend – Frontnieuws

het-onderzoek-naar-het-israelische-vaccinbeleid-en-de-uitkomst-is-meer-dan-vernietigend-–-frontnieuws

23-03-21 09:51:00, Afbeelding via Gilad Online.
In Israël heeft gisteren een onafhankelijke juridische instantie die zichzelf de Civilian Probe (CP) noemt haar bevindingen bekendgemaakt over de rampzalige gevolgen van het Pfizer-vaccin voor de natie.

In hun rapport, dat zij hebben ingediend bij de procureur-generaal en de minister van Volksgezondheid, somt de commissie een reeks kritieke juridische en ethische tekortkomingen op die wijzen op een mogelijke poging om niet alleen de Israëli’s, maar ook de hele wereld te misleiden. Sinds begin januari bericht de auteur van dit stuk Gilad Atzmon over een onmiskenbare correlatie tussen vaccinaties, gevallen en sterfgevallen (hier, hier, hier en hier). De CP bevestigt zijn vermoedens, maar hun studie presenteert ook alarmerende medische bevindingen over de omvang van dodelijke bijwerkingen.

In het document wijst de CP op een poging van de regering om haar handelen met Pfizer te verhullen.

De Pfizer-Israël overeenkomst is verstikt met bewerkte segmenten, als gevolg waarvan het niet mogelijk is deze juridisch te analyseren en/of de implicaties ervan voor zover het de volksgezondheid betreft volledig te doorgronden… Deze verhulling werpt een zware schaduw over iedereen die heeft deelgenomen aan de (Israëlisch/Pfizer) onderhandelingen…

De CP vervolgt met het argument dat…

Om de vraag (onder de bevolking) naar het vaccin te genereren, hebben de regering en het Ministerie van Volksgezondheid een ongekend agressieve campagne gelanceerd, die erop gericht is de Israëli’s zich te laten haasten om zich te laten ‘vaccineren’. Tijdens die campagne werden alle basisregels van medische voorzichtigheid en ethiek met voeten getreden, en daarmee ook belangrijke richtlijnen die na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwamen met betrekking tot deelname aan medische proeven (de Code van Neurenberg). In plaats van transparante en duidelijke uitleg, werd het publiek misleid door herhaalde officiële verklaringen dat het (Pfizer vaccin) is “goedgekeurd door de FDA” na het doorstaan van “strenge tests”.

De CP beschuldigt de staat Israël van opzettelijk roekeloos gedrag.

Monitoring-systemen die het mogelijk maken bijwerkingen op te sporen, zijn een basis- en kritieke voorwaarde voor het verlenen van toestemming voor massaal gebruik van welk nieuw medicijn dan ook, zeker wanneer een als experimenteel omschreven behandeling massaal aan miljoenen mensen wordt gegeven,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: