‘Ik maak me grote zorgen’ – EnerzijdsAnderzijds

‘ik-maak-me-grote-zorgen’-–-enerzijdsanderzijds

24-03-21 11:16:00, Voormalige STASI-gevangenis Hohenschönhausen in Berlijn (foto: ezaz.nl)

Geachte redactie,

Onderstaand en bijgevoegd als bijlage een brief gericht aan alle burgers en met name bestuurders en handhavers om te trachten hen te doen inzien wat de consequenties zijn van gezagsgetrouwheid jegens veranderende wet- en regelgeving. Misschien vind je het de moeite om te lezen en te delen. Zelf ben ik niet actief op social media en heb daar dus geen mogelijkheden toe.

Met vriendelijke groet,
Frans Houbraken

Redactie: Ja Frans, wij vinden de brief zeer waardevol en delen hem graag met onze lezers.

Brief aan bestuurders, handhavers, andere beroepen en burgers

                                                                                                                                                                             Bergeijk, 24 maart 2021

Geachte lezer,

Of de tijd reeds rijp is voor ontvankelijkheid van deze beschouwing vraag ik mij toch steeds af. Zal deze brief door een soortement van voorgeprogrammeerd zijn van de lezer direct woede of afkeer opwekken en in de prullenbak belanden? Of worden de oprechte zorgen van een medemens gerespecteerd en zal dit schrijven als een uitnodiging aanvaard worden om een vermeend collectief gedrag eens kritisch te doordenken. Ik weet het niet, voel me echter genoodzaakt om in deze tijd met de beste bedoelingen een beschouwing te schrijven na aanleiding van een enorm benauwend gevoel wat me bekruipt door de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Hopelijk gelukt het de lezer om zich te concentreren op de inhoud van de beschouwing en een mogelijk vooroordeel terzijde te schuiven.

Wat in deze beschouwing min of meer als rode draad gezien kan worden zijn de gevolgen van het consequent loyaal en gezagsgetrouw zijn jegens veranderende regels en wetgeving zonder daarbij deze wetten en regels eens kritisch te beschouwen en te toetsen. Daarbij is een fundamenteel en zéér belangrijk verschil aan te geven; betreft het loyaliteit jegens regels en wetten welke mensenrechten/grondrechten/fundamentele rechten respecteren danwel loyaliteit jegens regels en wetten welke strijdig zijn met deze mensenrechten? Later in deze beschouwing geef ik een voorbeeld waartoe het naleven van regels en wetgeving kan leiden wanneer deze zich losgekoppeld ziet van mensenrechten.   

Hoe kon een beweging of gedachtegoed een grote groep mensen zo meevoeren en betoveren?

BESPIEGELING OVER DE AANLOOP TOT WWII

We leven in uitzonderlijke tijden waarin zich naar mijn mening zeer zorgelijke maatschappelijke bewegingen voordoen. Van kleins af aan ben ik gefascineerd door het bij tijd en wijlen absurdistisch menselijk handelen zoals bijvoorbeeld in tijden van oorlog;

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: