De ongeziene doodsstatistieken: drastische toename van sterfgevallen na Coronavaccinatie – Frontnieuws

de-ongeziene-doodsstatistieken:-drastische-toename-van-sterfgevallen-na-coronavaccinatie-–-frontnieuws

25-03-21 11:11:00,

Als gevolg van de wereldwijde Coronavaccinatie neemt het aantal sterfgevallen als gevolg van deze vaccinatie snel toe. Een medicijn mag niet gevaarlijker zijn dan de ziekte zelf. Maar de Coronavaccins vallen allang buiten dit kader. De mainstream media zwijgen erover.

Een medicijn mag niet gevaarlijker zijn dan de ziekte zelf. Tot nu toe zijn artsen over de hele wereld het eens over deze vuistregel. Maar de Coronavaccins vallen allang buiten dit kader. Na slechts enkele weken lijken deze volledig nieuwe en onvoldoende geteste vaccins qua gevaar te wedijveren met het virus dat zij moesten bestrijden. Als men de doden en de (langdurig) gekwetsten extrapoleert naar de totale bevolking – als het werkelijk dekkende “vaccinatiegraad” zou moeten komen – zijn de cijfers schrikbarend! In het licht van een sterk verkorte testprocedure dringt zich het verontrustende besef op: wij zijn proefkonijnen, bericht Anonymousnews.

Als journalist met 40 jaar beroepservaring, ben je heel wat gewend, nietwaar? Maar toen ik de nogal ingewikkelde database van de Amerikaanse Centers for Disease Control doorzocht op sterfgevallen die verband hielden met vaccins, kreeg ik de rillingen over mijn rug. Van 2000 tot 2020 werden jaarlijks tussen 44 en 184 sterfgevallen na vaccinatie gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), een gemiddelde van 117 per jaar.

In januari en februari van dit jaar werden 992 sterfgevallen gemeld. Extrapolatie van dit aantal naar de waarde die aan het eind van het jaar wordt verwacht als de frequentie van de sterfgevallen gelijk blijft, levert het ongrijpbare cijfer van 5952 sterfgevallen “na” vaccinatie op, 51 maal het vorige cijfer. Hier het protocol van de database-query van 8 maart, de gekozen zoektermen en de parameters van de evaluatie.

Dit cijfer zal zeer waarschijnlijk worden overschreden, aangezien de vaccinatiegraad in de VS verre van volledig is en de rapportageperiode voor het lopende jaar slechts twee maanden bedraagt. Dit is exclusief de sterfgevallen die zich nog zullen voordoen als gevolg van de vaccinatie in januari of februari.

De toename heeft niets te maken met het feit dat er nu plotseling veel meer wordt ingeënt. In de VS, waar veel gevaccineerd wordt, krijgt 45 tot 60 procent van de bevolking elk jaar een griepprik. De toename moet verband houden met de experimentele gen-vaccins tegen Covid-19.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: