mRNA COVID-19 vaccins zijn gentherapie en geen vaccins volgens Amerikaanse gezondheidsautoriteit definitie – Frontnieuws

mrna-covid-19-vaccins-zijn-gentherapie-en-geen-vaccins-volgens-amerikaanse-gezondheidsautoriteit-definitie-–-frontnieuws

26-03-21 04:37:00, © Marco Verch Professional / Flickr (CC BY 2.0)
De Covid-19 vaccinatie uitrol vindt massaal plaats en het is belangrijk te begrijpen wat deze injectie werkelijk is. Per definitie zijn de Covid-19 mRNA vaccins gecreëerd door Moderna en Pfizer gentherapieën, het zijn geen vaccins. Toch houden veel factcheckers vol dat deze claim van gentherapie vals is, bericht Great GameIndia.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteit ‘Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie’ (CDC) is de medische definitie van een vaccin en immuniteit:

“Een vaccin is “een product dat het immuunsysteem van een persoon stimuleert om immuniteit te produceren voor een specifieke ziekte, waardoor de persoon beschermd wordt tegen die ziekte”.

“Immuniteit is “bescherming tegen een besmettelijke ziekte”, wat betekent dat “als je immuun bent voor een ziekte, je eraan kunt worden blootgesteld zonder besmet te raken”.

De wettelijke definitie van vaccin zegt:

“Vaccin betekent een speciaal bereid antigen toegediend aan een persoon met het doel immuniteit te verschaffen”.

“Vaccin: een preparaat van een gedood of verzwakt levend micro-organisme, of een fractie daarvan …” Het statuut specificeert ook dat een vaccin “bij immunisatie immuniteit stimuleert die ons beschermt tegen ziekte …”

Deze medische en juridische definities leveren problemen op voor mRNA-vaccins, omdat deze vaccins niet voldoen aan de juridische of medische definitie van vaccin en geen immuniteit verschaffen. Zowel Pfizer als Moderna hebben toegegeven dat hun serums niet gericht zijn op immuniteit.

De mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer remmen de overdraagbaarheid van SARS-CoV-2-infecties niet af. Er zijn woordenboeken die hebben geprobeerd medische termen te herschrijven en we moeten ons niet voor de gek laten houden en deze geherdefinieerde termen niet accepteren.

Merriam-Webster definieerde vaccin in 2019 als “een preparaat van gedode micro-organismen, levende verzwakte organismen, of levende volledig virulente organismen dat wordt toegediend om immuniteit tegen een bepaalde ziekte te produceren of kunstmatig te verhogen.”

Op 26 februari 2021 hadden ze de definitie van “vaccin” bijgewerkt tot:

“Een preparaat dat wordt toegediend (zoals door injectie) om de immuunrespons van het lichaam tegen een specifieke infectieziekte te stimuleren:

a: een antigenisch preparaat van een doorgaans geïnactiveerd of verzwakt … pathogeen agens (zoals een bacterie of virus) of een van de bestanddelen of producten ervan (zoals een eiwit of toxine)

b: een preparaat van genetisch materiaal (zoals een streng gesynthetiseerd boodschapper-RNA) dat door de lichaamscellen wordt gebruikt om een antigene stof (zoals een fragment van een virusspikeiwit) te produceren”.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: