Waterstofenergie en wat is de beste energiedrager ter wereld? – Climategate Klimaat

waterstofenergie-en-wat-is-de-beste-energiedrager-ter-wereld?-–-climategate-klimaat

26-03-21 09:22:00,

Shutterstock.

Auteur: Lars Schernikau (Duitsland).

Vertaling: Jan Smelik.

Bedenk eerst dat waterstof GEEN energiebron is zoals uranium, steenkool, gas, olie, wind, zon, enz., maar een energiedrager die moet worden geproduceerd door energie toe te passen.

Bossel et al, 2009 zei:

“Waterstof is een synthetische energiedrager: Er is hoogwaardige energie nodig om H2 te produceren, samen te persen, vloeibaar te maken, te transporteren, over te brengen of op te slaan.”

Groene waterstof (iedereen heeft het erover) kan via elektrolyse worden geproduceerd uit overtollige wind- en zonne-elektriciteitsproductie of in theorie uit elke “groene” energiebron. Behalve in woestijnstaten bestaat zo’n overschot alleen ’s zomers, als het er al is.

Europese regeringen suggereren dat “groene waterstof” het intermitterende probleem van wind- en zonne-energie zal oplossen via synthetische productie van H2 als energiedrager, dus is het belangrijk de productie ervan te analyseren.

De lage volumetrische energiedichtheid van de huidige waterstoftechnologie en de hoge transportkosten vormen een belemmering voor het wijdverbreide gebruik van waterstof. Voor de opslag van gecomprimeerde waterstof zijn zware opslagtanks nodig, gemaakt van stoffen die niet broos worden wanneer waterstof in het materiaal doordringt.

Waterstof: agressief, vluchtig, moeilijk op te slaan en te vervoeren

Er is extra energie nodig voor meertraps zuigercompressoren om H2 te comprimeren of vloeibaar te maken en te transporteren – energie die ook moet worden gewonnen uit het overschot aan energie, b.v. uit zonne-energie dat in de zomermaanden beschikbaar is.

Wat het vervoer betreft, concludeerden Bossel et al:

“Bij 200 bar levert een vrachtwagen van 40 ton ongeveer 3,2 ton methaan, maar slechts 320 kg waterstof, vanwege de lage dichtheid van waterstof en vanwege het gewicht van drukvaten en veiligheidsarmaturen. Er is ongeveer 4,6 maal meer energie nodig om waterstof door een pijpleiding te transporteren dan nodig is voor hetzelfde aardgastransport.”

Grafiek: dr. Lars Schernikau

Aardgaspijpleidingen kunnen te lijden hebben onder het transport van waterstof. Waterstof heeft de neiging door te dringen in de stalen wanden, waardoor deze broos worden en er meer storingen optreden.

De Golfstaten erkennen de transportproblemen met waterstof en zijn van plan waterstof om te zetten in ethanol of ammoniak voor transport of om “groene” producten met een hogere waarde te maken (zoals meststoffen) die winstgevend kunnen worden verkocht op de wereldmarkt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: