Een controversiële kijk op onze tijd – EnerzijdsAnderzijds

een-controversiele-kijk-op-onze-tijd-–-enerzijdsanderzijds

27-03-21 08:56:00,

We moeten haar even voorstellen want weinigen zullen haar kennen: Catherine Austin Fitts. ⁣Austin Fitts is een markante vrouw met een evenzo markante mening. Als oud investment-banker en assistent staatssecretaris onder de regering George Bush Sr. heeft zij over de tijd waarin wij nu zitten een niets verbloemende visie. Zij legt snel onverwachte verbanden die als controversieel kunnen worden beschouwd. In onderstaand interview neemt ze ons mee in haar pikante gedachten over de Covid-19-periode.
Met haar uitspraak: ‘Hoe breng je een nieuw (financieel) systeem aan de man, dat als de mensen zouden weten wat het inhoudt, niemand het zou willen? De manier om het te doen is door een gezondheidscrisis‘, zet ze de toon.

Een korte inhoudsweergave

De dollar

⁣Catherine Austin Fitts meent dat het einde van de dollar als wereldreservemunt nabij is. Die moet vervangen worden. Echter niet door een nieuwe valuta, maar door een geheel nieuwe betaalsysteem. Het is het einde van de valuta zoals wij het nu kennen. Volgens Austin Fitts wordt het een systeem dat als mensen zouden weten hoe het eruit ziet, niemand het zou willen. Angst, in dit geval voor een virus, wordt gebruikt om deze grote verandering door te zetten.

Verdeel en heers

Volgens Austin Fitts worden bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet vanuit het principe verdeel en heers. Dat is voor haar de verklaring voor de toegenomen ontvangstbereidheid van immigranten van de kant van de overheden. Ook de grote politieke en media steun voor Black Lives Matter ziet zij in datzelfde kader.

Het virus

Het virus als onbekende en onzichtbare vijand stelt overheden in staat, met bescherming als argument, om verregaande controlemaatregelen te treffen die onder normale omstandigheden ondenkbaar zouden zijn. Neem de regels rond social distancing, en groepsverboden waardoor alle vormen van vergaderen en (planning van) demonstraties sterk worden beperkt. Volgens Austin Fitts maakt het digitaliseren van overleg en contact het mogelijk dat het volledig controleerbaar wordt, zeker als daarnaast iemands bewegingen via tracingapps kunnen worden gevolgd.

Wat doe je met een nieuw transactiesysteem dat als mensen het zouden weten, ze het niet zouden accepteren?

Catherine Austin Fitts

Centrale Bank geld

Austin Fitts: Centrale Bank geld is geen geld zoals we dat nu al eeuwen kennen. Het is een tegoed dat door de bank aan of uit kan worden gezet.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: