5G doorgeven via de vele satellieten? Geen goed idee!

5g-doorgeven-via-de-vele-satellieten?-geen-goed-idee!

29-03-21 11:36:00,

5G-satellieten geven vanuit de ruimte een draadloze verbinding op aarde met het 5G-netwerk. Ook voor het 6G netwerk zijn al testen in de ruimte:  http://stralingsleed.nl/blog/6g-satelliet-de-ruimte-in-om-te-testen/.

Elke satelliet zal millimeter golven uitzenden met een vermogen tot wel 5 miljoen watt (afkomstig van duizenden fase-gestuurde antennes). De vele satellieten die in vanaf 2020 geplaatst worden in de magnetosfeer* van onze aarde voor draadloos gebruik, hebben een significante invloed op de elektrische eigenschappen van de atmosfeer (en zo ook voor mens flora en fauna?) Het doel van 5G doorgeven via satellieten, is om overal toegang tot snel en betaalbaar internet mogelijk te maken. Dat gebeurt via onzichtbare en onreukbare radiogolven, microgolven en infrarode straling. De geplande satellieten en nano-satellieten (cubesats), http://stralingsleed.nl/blog/5g-satellieten-zijn-een-gevaar-naast-het-draadloos-gebruik-verstoren-ze-het-luchtruim-en-andere-satellieten/ ) leiden tot veel kritiek van wetenschappers, astronauten en astronomen die last hebben van lichtvervuiling, maar ook bezorgd zijn over kosmische botsingen. Voor de nu al elektrogevoelige mensen die vrezen dat het leven op aarde onleefbaar wordt. In een rapport waarschuwde de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in april 2020 voor het groeiende gevaar van de massa’s satellieten die eraan zitten te komen.

Satellieten voor 5G
De satellieten konden voor het eerst worden waargenomen op 24 mei 2019, toen er een groep testsatellieten werden gelanceerd. In november 2019 werden de eerste operationele satellieten gelanceerd en in 2020 werden er meermaals nieuwe satellieten gelanceerd. In 2021 zijn er zelfs verschillende bedrijven die de ruimte in gaan en nog willen.

*Een magnetosfeer is het gebied rondom de aarde (en andere hemellichamen) binnen de invloedssfeer van het magnetisch veld veroorzaakt door de hemellichamen, waaronder de aarde zelf. Het leven op aarde wordt namelijk door het aardmagnetisch veld beschermd tegen de straling van de zon en kosmische straling (de natuurlijke straling). De kunstmatige straling van de satellieten, gemaakt door mensenhanden, valt niet onder het natuurlijke proces van het leven op aarde en beschermt de mens dus niet.

Een opsomming van bedrijven die de ruimte in gaan en willen
Satellieten (ook wel: kunstmanen) zijn door de mens gemaakte objecten, die in een baan om de aarde zweven. Satellieten die zorgen voor een draadloos netwerk zoals:
*Starlink. Starlink is een satellietnetwerk van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX voor het aanbieden van internettoegang. SpaceX ( Space Exploration Technologies Corp.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: