Rusland bezorgd over de schending van mensenrechten in Nederland | Wakker Mens

rusland-bezorgd-over-de-schending-van-mensenrechten-in-nederland-|-wakker-mens

29-03-21 01:19:00,

Het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 26 maart 2021 een verklaring afgegeven over het politieoptreden tegen de tegenstanders van de coronamaatregelen in Nederland. Bij deze mededelingen van het ministerie worden altijd tal van onderdelen aangekaart, maar een ervan had dit keer betrekking op Nederland.

 

[begin van de vertaling]

De internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept op om een grondig onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid en de gegrondheid van de middelen die de Nederlandse politie heeft toegepast om de demonstranten op 14 maart in bedwang te houden

De hele wereld heeft met huivering kennis genomen van de onmenselijke brutaliteit waarmee de Nederlandse ordehandhavers de recente protesten in Den Haag, tegen de in het Koninkrijk geldende beperkingen in verband met het coronavirus hebben onderdrukt. De in omloop zijnde videoclips zijn meer dan  veelzeggend: demonstranten werden uiteengedreven met waterkanonnen, aangevallen met honden, op het hoofd geslagen met knuppels en een vrouw werd zelfs onder de wielen van een auto geduwd. En dat in een land dat zichzelf heeft uitgeroepen tot het toonbeeld van democratie en de eerbiediging van de mensenrechten, het juridische Mekka van de vrede.(1)b.v. het Vredespaleis met de bijbehorende organisaties

Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse politie op deze manier “de orde heeft gehandhaafd”. Laten we  niet vergeten wat er bij de protesten in januari gebeurd is. Toen raakten tientallen mensen gewond en honderden werden aangehouden.

Maar deze keer gingen de Nederlandse ordehandhavers te ver, zelfs naar de maatstaven van Amnesty International, die er tot nu toe de voorkeur aan gaf te zwijgen. De mensenrechtenactivisten waren geschokt door dergelijke wreedheden en riepen op tot een grondig onderzoek naar de legitimiteit en adequaatheid van het politieoptreden.

En hoe zit het met de officiële autoriteiten? De regering weigerde inhoudelijk commentaar te geven. De enige reactie op de gebeurtenissen was een verklaring van de minister van Volksgezondheid dat hij de protesten van de mensen tegen de corona-maatregelen, betreurde. In plaats van verontschuldigingen aan te bieden, beschuldigde het hoofd van de Haagse politie de demonstranten ervan “het gebeuren uitgelokt te hebben” en dat de schokkende video’s “uit hun verband waren gerukt”. Dat is democratie en bescherming van de mensenrechten op zijn Nederlands.

[einde van de verklaring]

Is dit Russische propaganda en een retourkoets voor het uitroepen van sanctie tegen Rusland in het kader van de EU?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: