Veiligheid en zekerheid in handen van geesteszieken..?

veiligheid-en-zekerheid-in-handen-van-geesteszieken.?

29-03-21 11:20:00, x
x
Beroepspsychopaten en -narcisten Wat is veiligheid en zekerheid
in handen van geesteszieke mensen

 x
2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

We leven in een tijd waarin geestenziekten, zoals psychopathie en narcisme, tot een ‘beroepskwaliteit’ verheven zijn. Ziekten die heel gemakkelijk verborgen kunnen worden achter een glibberig glad masker van innemendheid en een rappe tong. Waar tevens een riant betaalde baan aan gekoppeld kan worden. Dit geldt zowel voor vrouwen als mannen. Een ziek systeem produceert nu eenmaal zieke mensen (HIER) en ziek gemaakte mensen houden een ziek systeem in stand. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille..! Dat het zover gekomen is, is een uiterst betreurenswaardige uiting van het collectief aangenomen Stockholm-syndroom bij hen die zich door deze beroepsmatige geesteszieken hebben laten leiden.

Waardoor het voor henzelf een levensweg inhoudt van voornamelijk lijden. Ja, er is een wereld van verschil tussen leiden en lijden. Het leiden van de één kan tot het lijden van de ander worden. Zoiets als de één zijn dood is de ander zijn brood. Het Stockholm-syndroom is een bijzonder psychologisch destructief fenomeen, waarbij de onderdrukten uit overlevingsdrang de onderdrukkers ‘liefhebben’.

In onze illusionair vormgegeven democratische maatschappijstructuur, heeft men het Stocholm-syndroom geïnstitutionaliseerd in de vorm van misleidend zoet houdende verkiezingen. Waarbij mensen iedere vier jaar ogenschijnlijk mee mogen beslissen over de beleidsrichting die het nationale landsbestuur in wil slaan en sinds een aantal jaren, hoe de supranationaal technocratische EU-moloch haar beleid invult . Er daarbij van uitgaande dat hun belangen worden behartigd door degenen waar ze op hebben gestemd.

Verkiezingen als farce
Dit is echter één grote farce gebleken, daar de landbesturen onderhorig zijn aan het beleid van een internationaal bestuur, zoals de nationale belangen overstijgende EUSSR. Zij hebben dit beleid op nationaal niveau maar uit te voeren. Het komt neer op een spinnenweb van machtsstructuren, waar welke verkiezing in welk land dan ook geen enkele invloed op heeft. Het is inmiddels steeds breder bekend aan het worden dat er een overkoepelend en beleid dicterend machtsconglomeraat bestaat van banken, multinationals, politici en ambtenaren.

Én de hen beschermende geweldsmonopolie uitoefenende gewapende vechtmachines. Die wereldwijd verschillende hun belang dienende machtsblokken hebben gecreëerd, die hun beleidsdictaten uitvoeren. Het bijzonder kwalijke en gevaarlijke aan dit gegeven is echter dat deze onderdrukkende figuren,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: