1-1-2 bellen in Grutto-stijl…Voorjaar! – Interessante Tijden

1-1-2-bellen-in-grutto-stijl…voorjaar!-–-interessante-tijden

30-03-21 01:58:00,

Druktemakers bij Jorwert

In het ver-Mansholtiseerde agrobusiness-terrein met mestinjectie vind je ze niet meer, maar de zogenaamde ‘weidevogelkerngebieden’, daar wemelt het nu weer van de grutto’s. Wrietowrietowrieto, zoals de Lionserpolder die door boeren wordt beheerd. 

Donderjagen achter elkaar

Leeuweriken hoor je er nog zingen, een normaal fenomeen in mijn jeugd (jaren ’80) maar dankzij onder meer het mestbeleid van het LNV-Ministerie en Mansholt ‘op de groene toer’ (Club van Rome-pesterijen, stikstofgezeik) nu een zeldzaamheid.

En natuurlijk wat het broedsucces van de weidevogels betreft- zo weten alle Friese nazorgers- toen waren er nog geen buizerds, vossen, steenmarters, althans: niet in huidige dichtheid.

Buizerd kan wel een kuiken of zes per dag op

Maar dat ‘predatie’ niet alles verklaart mag ook duidelijk zijn. Anders had je al die vogels hier ook niet. Hier geen ‘stille lente’ maar een trillende lucht van voorjaarsgeluiden.

Op stoppelland zie je nog wel eens kieviten duikelen, op regulier grasland- van de zelfhatende CDA-boer die het land Roundupt om ook die laatste bloem te doden- vrijwel nooit. Rigoureuze lastenverlichting (die nutteloze milieuregels weg, de Natura 2000-directie van LNV opdoeken) en een eerlijker melkprijs, zou dat niet de extra lucht zijn die onze boeren gebruiken als dragers van het Friese land?

Of zijn we hier te nostalgisch? Als het in de (veel zwaarder bemeste) jaren ’80 wel goed kon, dat boeren om niet graag met nazorgers meewerkten… Voor de lol en liefde voor het land…

Hier brengen ze droge stalmest op, en net als in de Workummerwaard is het vervolgens een groot voorjaarsconcert van alarm-geluiden, Grutto’s die 1-1-2 bellen als een kraai voorbij vliegt, of gewoon om even wat lawaai te maken richting soortgenoten.

Onderwaterlandjes als magneet

Bij enkele onderwaterlandjes kwamen een grutto of 2-300 bij elkaar, en zodra een roofvogel langsvloog gingen ze zwenkvluchten maken. Daar komt het bodemleven omhoog, en kunnen ze zich volvreten na een lange trektocht uit Portugal en West Afrika.

Bij Amsterdam (Ouderkerk) had je bij het Landje van Gijssel het zelfde fenomeen jaarlijks.

Gruttogruttogrutto

Voorjaar!

Machtige ochtend weer gehad. De heldere geest, die notabene midden in het weidevogelgebied een ooievaarpaal had neergezet, die heeft ‘m weer weggehaald.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: