Arts mogelijk aansprakelijk voor schade door vaccin | Stichting Vaccin Vrij

arts-mogelijk-aansprakelijk-voor-schade-door-vaccin-|-stichting-vaccin-vrij

30-03-21 01:20:00,

“Artsen kunnen aansprakelijk zijn voor gezondheidsschade die het door hen toegediende Covid-19 vaccin onverhoopt teweegbrengt”, waarschuwt oud-advocaat Frank Stadermann in een artikel in het advocatenblad op 16 maart 2021. Niet allen advocaten, maar ook burgers en vooral ook artsen zouden van deze informatie op de hoogte moeten zijn. Deel het alstublieft.

 
Dit artikel verscheen eerder in het Advocatenblad, een vaktijdschrift voor advocaten.

Arts mogelijk aansprakelijk voor schade door vaccin

Frank Stadermann
 
De afgelopen week kwam in het nieuws dat de minister van Volksgezondheid heeft besloten om het gebruik van het vaccin AstraZeneca op te schorten in verband met gerapporteerde mogelijke onverwachte bijwerkingen. Er wordt echter al veel langer gewaarschuwd dat de vaccins die ons tegen het Covid-19 virus moeten beschermen, onvoorziene bijwerkingen kunnen hebben. Zo verscheen reeds in oktober 2020 een serieuze studie waarin werd geconcludeerd dat zij die het Covid-19-vaccin krijgen toegediend, ernstiger ziek kunnen worden dan degenen die het vaccin niet ontvangen.[1] In september 2020 maakte een Enschedese huisarts zich ook al openlijk zorgen over het vaccin.[2] Deze huisarts krijgt steeds meer bijval, bij voorbeeld van de Stichting Artsencollectief.[3]

Zowel op korte als op lange termijn zouden gevaccineerden derhalve gezondheidsschade kunnen oplopen. Zulks kan op grond van artikel 6:185 BW leiden tot productaansprakelijkheid van de fabrikant van het Covid-19-vaccin. Over dat onderwerp werd al eerder gepubliceerd.[4]

De vraag rijst of behalve de fabrikant ook de arts die het Covid-19-vaccin heeft toegediend, aansprakelijk kan zijn. Zeker nu op een nog nooit vertoonde grote schaal aan mensen dit nieuwe vaccin wordt toegediend, is er alle reden om eens bij die vraag stil te staan.

Het is weliswaar zo dat de overheid de artsen vrijwaart voor claims in verband met vaccinatieschade.[5] Maar dat betekent niet anders dan dat de overheid de arts schadeloos stelt als deze verplicht is om een vaccinatieschade te vergoeden. De arts wordt daardoor niet ontheven van zijn eventuele eigen aansprakelijkheid.
 

Informed consent en gezondheidsschade waarvoor is gewaarschuwd in de bijsluiter

 

A prima vista zullen we misschien geneigd zijn te denken dat artsen niet aansprakelijk zijn in het geval voor de naderhand optredende gezondheidsschade is gewaarschuwd in de bijsluiter.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: