#120 Veritas Vos Liberabit | 29-03-2021 | Aangifte tegen Rutte

Voor een ieder die aangifte wil doen en deze aangifte zal filmen kunt u mij bereiken om een exemplaar te ontvangen. Portokosten zijn voor uw rekening. Ik beschik over een beperkte hoeveelheid.

Vermeld bij de betaling uw naam en adres.

Bankrekening:

NL35ABNA0563838523

Ten name van:

P.J. Baars

Mijn e-mailadres:
info@deguldenmiddenweg.eu

Website:
http://www.deguldenmiddenweg.eu

%d bloggers liken dit: