Gedragsaanwijzing Museumplein >> Voorbeeldbrief! Burgerfront. – CommonSenseTV

gedragsaanwijzing-museumplein->>-voorbeeldbrief!-burgerfront.-–-commonsensetv

31-03-21 10:58:00, Onderstaand bericht is overgenomen van Burgerfront.nl

Doe er uw voordeel mee.

Met dank aan onze vaste lezer Monique.

Heeft u tijdens een manifestatie op het museumplein een zgn ‘gedragsaanwijzing’ uitgereikt gekregen? Download hier de voorbeeldbrief om deze rechtshandeling te vernietigen!

Heeft u tijdens een manifestatie op het museumplein een zgn ‘gedragsaanwijzing’ uitgereikt gekregen?

Download hier de voorbeeldbrief om deze rechtshandeling te vernietigen!

Stuur uw ‘gedragsaanwijzing’ retour met bijgaande brief.

Onderteken als MENS; dus uitsluitend voornaam met ‘:’ (dubbele punt).

Demonstratie Museumplein ontbonden, iedereen moet plein ...

Geachte ‘officier van justitie’,

U heeft bijgaande gedragsaanwijzing uitgereikt aan de genoemde persoon.

Ik ben de enige die namens genoemde persoon mag handelen. Namens persoon vernietig ik uw rechtshandelen op basis van art 3:44 BW, 3:49 BW en 3:50BW waarmee deze uitreiking nietig is.

Mocht u vinden dat deze persoon de maatschappij ernstige schade heeft aangedaan, dan stuurt u maar een dagvaarding. We kunnen het tijdens de behandeling van deze zaak eens hebben over o.a. maar niet uitsluitend:

  • Welke NOOD was er volgens het NOODBEVEL? Er waren artsen, verpleegkundigen, oud-militairen vreedzaam bij elkaar. Indien u meent e.e.a. te doen op basis van een virus: Het ‘virus’ is nooit wetenschappelijk aangetoond, in de praktijk gebleken geen gevaar en geen pandemie. Dus: Waar is de NOOD?
  • Camerabeelden tonen duidelijk aan dat er groepjes mensen vreedzaam bijeen zijn en dat er niets aan de hand is waarna deze agressief uiteengedreven worden door politie. M.a.w. ‘Uw’ politie is de agressor en zou degene moeten zijn die een gedragsaanwijzing moet krijgen.
  • Waarom is er bij gelijksoortige manifestaties van andere groepen in de samenleving GEEN overdreven politiemacht op de been? Waarom worden deze niet uit elkaar gedreven? Dit riekt naar discriminatie. In dat kader is het interessant om de bijlage eens door te nemen met verklaringen van uw ‘collega’s’.
  • Uw gedragsaanwijzing is in strijd met een aantal grondrechten en andere rechten waarmee een noodbevel niet strijdig MAG zijn: o.a. (maar niet uitsluitend) 1 GW, 7.3GW, 9GW, 15GW, 94GW, EVRM 9, EVRM 10, EVRM 11, EVRM 14, EVRM 17, UVRM 1, UVRM 2, UVRM 3, UVRM 6, UVRM 7, UVRM 9, UVRM 11, UVRM 13, UVRM 19, UVRM 20, UVRM 30…
  • Etcetera,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: