Agent: de politie is tot op het bot verrot – De Lange Mars Plus

agent:-de-politie-is-tot-op-het-bot-verrot-–-de-lange-mars-plus

02-04-21 09:15:00, Amsterdam240121 ME staat in slagorde klaar.

De getuigenverklaringen voor de Commissie liegen er niet om. Volgens deze agenten is de politie tot op het bot verrot. Het gaat niet meer om de-escaleren, maar juist om geweld aanwakkeren of inzetten tegen burgers. Deze politiemensen verklaren dat de leiding keihard werkt aan de ontmenselijking. Ze vinden dat ze NL te gronde richten in dienst van een repressief regime. Ondertussen zwijgt het parlement.

Moed

Er is moed voor nodig. Dat blijkt uit de verhoren van de Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie BPOC van politie-agenten.
De eerste vier bespraken we al eerder in Opdracht aan politie: demonstranten zijn virussen die je moet bestrijden.

In de volgende 14 komt naar voren dat het onmogelijk is om als agent naar buiten te brengen hoe er het in het corps aan toe gaat. Tenminste niet in alle openheid. Je kunt het enkel anoniem doen. De commissie heeft echter wel toestemming om als er daadwerkelijk onderzoek van de overheid naar de wantoestanden binnen het politiecorps komt deze gegevens wel openbaar te maken.

Dienders die niet even gewelddadig zijn tegenover demonstranten of overtreders van de avondklok worden verraden en voortaan bestempeld als ‘wappies’. Dan hebben zij geen leven meer binnen de dienst. “Wanneer je niet meedoet lig je eruit.”

14 maart

We maakten een reportage van de demonstratie van 14 maart in Den Haag. Hier zette de ME veel massief geweld in tegen geweldloze demonstranten.
Lees het hier nog maar eens na Politie leeft zich uit tijdens manifestatie Malieveld met wappies meppen.

Terwijl de oude media, de mainstreammedia, steeds schrijven dat de demonstranten het geweld veroorzaken.

Nu horen we dus van agenten in hun verklaringen wat er zich afspeelde aan hun kant. De ME had namelijk de instructie van de leiding gekregen om het geweld aan te wakkeren, te starten. Dit in plaats van hun taak, namelijk indien nodig de-escaleren. Zij moesten optreden met maximaal geweld en een voorbeeld stellen. Ook honden op de demonstranten afsturen en gericht slaan op het hoofd met de wapenstok in plaats van op de benen. Slagen op het hoofd zijn namelijk het meest bloederig en afschrikwekkend.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: