Antenne-installaties maken er een hondenleven van …

antenne-installaties-maken-er-een-hondenleven-van-…

02-04-21 09:22:00,

                                                                          Keeshond Ronnie

Huisdieren die plotseling ernstig ziek worden en overlijden is in 2021 aan de orde van de dag. Dagelijks hoor je dat huisdieren plotseling ernstig ziek worden, overlijden of plotseling geëuthanaseerd moeten worden. Wat maakt dat deze huisdieren zo snel bergafwaarts gaan? Het vermoeden is dat de extreme straling aan het toenemen is door het langzaam overschakelen in Nederland (en wereldwijd) van 4G naar de technieken van de vijfde generatie (5G) mobiel gebruik. De wereld zit vol met onzichtbare en reukloze straling van alle antenne-installaties. Het is bizar dat huisdieren plotseling in allerlei leeftijdscategorieën in grote getalen overlijden. Het moet een oorzaak hebben. Komt dit dan door alle kunstmatige straling van 2G, 3G, 4G en is, 5G de druppel die de emmer doet overlopen? En wat doet dit op den duur met een mensenlichaam?

Dieren weten niets van elektromagnetische vervuiling. Het maakt ze gewoon ziek. De effecten van de mobiele en draadloze telefoons op de gezondheid van honden, paarden, koeien en katten (ondanks dat ze stralingszoekers zijn) kan ze ziek maken. Dieren kunnen ons niet duidelijk maken wat de oorzaak is, maar ervaringsdeskundigen kunnen dat wel. Ervaringsdeskundige mensen (ongeveer 5 tot 10%, die al ziek zijn geworden doordat er een antennemast te dicht bij de woning staat. Voor 5G komen de slimm cells ook op een afstand van 150 meter naast woningen om te zorgen voor draadloos contact. Dus dan worden alle mensen ziek?

We verstoren en vernietigen de natuur dagelijks met de milieuonvriendelijke technologie om maar draadloos te kunnen bellen. Van Nederland naar alle delen in de wereld is het de uitvinding van de eeuw. Maar wat we niet willen weten of willen horen is dat planten en dieren lijden onder de effecten van mobiele telefonie en van alle communicatietechnologieën. De radiogolven, microgolven en infrarode golven (kunstmatige elektromagnetische velden) komen van nature niet voor in de natuur en eind 20ste eeuw, begin 21ste eeuw is dit drastisch veranderd in het feit dat de er een overvloed aan kunstmatige elektromagnetische velden voorkomen in de natuur. De gevolgen zijn zichtbaar door o.a:
1.het oriëntatiegevoel van walvissen dat in de war raakt.
Ze raken verdwaald en komen zo aan hun einde. https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/welke-invloed-hebben-data-en-stroomkabels-op-het-zeeleven. De walvissen raken gedesoriënteerd door alle onderzeekabels. Een onderzeekabel wordt gebruikt voor telecommunicatie  en is een belangrijke schakel in het internetverkeer tussen de continenten.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: