Het natuurbeleven van de mens in de paastijd | Mieke Mosmuller

het-natuurbeleven-van-de-mens-in-de-paastijd-|-mieke-mosmuller

02-04-21 01:10:00,

door

Mieke Mosmuller

02-04-2021

1 commentaren
Print!

In de paastijd, wanneer de natuur zich vanuit de winter ontkiemt in een bloeiende lente, en wij vanuit ons zelf ons naar buiten richten, voelen we ons als mens gesterkt en gedragen door de kracht die uit de natuur tot ons komt. En zoals wij de natuur nodig hebben om ons ieder jaar opnieuw van levenskracht te vervullen, heeft de natuur ons natuurbeleven nodig om te gedijen en niet in verval te raken. Als we naar buiten gaan is die natuurpracht er in volle glorie, maar dan moeten we daar een open aandachtig en open oog voor hebben en ons niet gedwongen zien binnen te blijven door de coronacrisis. Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Deze video wordt opgenomen op witte donderdag en we gaan dus nu de komende dagen echt de lijdenstijd in, maar ik heb vorige week erop gewezen dat een mens een heel grote veerkracht in zich heeft en dat die veerkracht met name met het paasfeest samenhangt, dat is mijn beleving. En ik heb verteld dat in het huis van mijn vader, het ouderlijk huis van mijn vader, een gereformeerde familie woonde die altijd op palmzondag naar de radio luisterde, naar de Mattheus Passion, maar ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik in contrast daarmee – deze vaderlijke familie woonde in Holland – dat ik in contrast daarmee, dat mijn moeder, haar ouderlijk huis in het katholieke Limburg lag en daar was geen sprake van streng, dat was eerder vrij katholiek en ik heb dus het voorrecht gehad beide kanten intensief te beleven. En wanneer je in het katholieke geloof opgroeit – en ik ben katholiek opgevoed – en als je dan ook nog in Limburg komt met de grote feesten, dan maak je het wonderbaarlijk symbolische karakter van de katholieke cultus mee. En ik herinner me dat er altijd werd gezegd: op witte donderdag, dan gaan de klokken weg en die komen pas in de paasnacht weer terug. Dat is natuurlijk een heel mooi symbolisch iets, dat je als kind te horen krijgt dat in die dagen dat je het lijden van Christus meebeleeft, dat er dan geen klokgelui is en dat het pas weer terug komt in de nacht van de opstanding.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: