Debat over Initiatiefvoorstel Pilot Meld- en Informatiepunt stralingsklachten in gemeente Zeist – StralingsBewust.info

debat-over-initiatiefvoorstel-pilot-meld-en-informatiepunt-stralingsklachten-in-gemeente-zeist-–-stralingsbewust.info

03-04-21 12:28:00,

Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist is inmiddels al ruim een jaar actief om te zorgen voor meer bewustwording over de gezondheidsrisico’s van straling in gemeente Zeist.

Vorig jaar organiseerde gemeente Zeist een raadsinformatie­bijeenkomst over 5G, die druk werd bezocht. Na deze bijeenkomst zijn een aantal politieke partijen in Zeist gestart met een initiatiefvoorstel voor een pilot voor een Meld- en Informatiepunt voor stralingsklachten in Zeist. Na diverse raadsvergaderingen vindt er nu op dinsdag 6 april a.s. om 19.30 uur een debat plaats over dit initiatiefvoorstel, dat je online kunt volgen (KLIK HIER). Op 20 april a.s. zal er door de Raad gestemd worden over het voorstel.

In dit bericht een verslag van burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist over de recente ontwikkelingen in Zeist.

Vernieuwd initiatiefraadsvoorstel en meting

Op donderdag 18 maart jl. hadden we in de Zeister Gemeente een Ronde Tafelbijeenkomst, waar een initiatiefraadsvoorstel werd gepresenteerd om in Zeist een Meldpunt voor stralingsklachten te realiseren en (dat was nieuw) een Stralingsinformatiecentrum.

Deze Ronde Tafel was de eerste besprekingsronde, met insprekers vanuit verschillende hoeken. Daarna volgt a.s. dinsdag 6 april het debat binnen de Raad en op 20 april, in aanwezigheid van burgemeester en wethouders, de stemming over dit voorstel.

In voorjaar/zomer 2020 had zich al eens een zelfde scenario afgespeeld, maar toen werd op het laatst het initiatiefvoorstel aangehouden omdat het toen nog geen kans van slagen had. De wethouder beloofde toen contact op te nemen met de GGD en de Huisartsenvereniging en het voorstel zou aangepast weer terug komen. Er bleek toen ook hoe weinig kennis van zaken er bij de raadsleden aanwezig was en hoe weinig interesse er leefde bij de verantwoordelijk wethouder voor de invoering hiervan. Behalve natuurlijk bij de, deels plaatselijke, vijf partijen die het plan indienden, maar die waren te klein om een meerderheid te vormen.

Nu werd het anders aangepakt: de burgerinitiatiefgroep ‘Stralingsbewust Zeist i.s.m. Last van een Zendmast’ had het initiatief genomen om een meetactie van straling bij verschillende punten in Zeist te ondernemen. Ze hadden gemerkt dat in het gesprek van één van onze leden met de wethouder, de hoge straling gemeten bij een school en een verblijf voor gehandicapten,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: