Twijfel over de intrinsieke kwaliteit van producten die als anti-Covid vaccins worden aangeboden – Frontnieuws

twijfel-over-de-intrinsieke-kwaliteit-van-producten-die-als-anti-covid-vaccins-worden-aangeboden-–-frontnieuws

03-04-21 07:20:00,

De blog van het Centre Territorial d’Information Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques du Centre Hospitalier de Cholet publiceert een zeer belangrijk artikel dat vraagtekens plaatst bij de intrinsieke kwaliteit van de producten die worden gepresenteerd als anti-Covid vaccins en hun productieprocessen op basis van gepubliceerde officiële documenten door de Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Kunnen wij ons voorstellen dat een productielijn voor auto’s wordt opgestart en dat deze voertuigen op de weg worden gebracht, ondanks de onzekerheden die in de gepubliceerde officiële documenten worden vermeld? Deze onzekerheden betreffen de kwaliteit van de onderdelen waaruit de motor is opgebouwd en de diverse andere onderdelen, met inbegrip van die welke verband houden met de veiligheid, het fabricageproces, de reproduceerbaarheid van in de handel gebrachte partijen, enzovoort, bericht Medias-Presse-Info.

Op het gebied van geneesmiddelen (inclusief vaccins) vormt de farmaceutische handeling van “vrijgave” van het eindproduct (toegelaten product bestemd voor verkoop) de laatste controlestap die voorafgaat aan de beschikbaarheid van deze producten voor de bevolking. Deze belangrijke “release” -stap is de farmaceutische verantwoordelijkheid van met name de fabrikanten.

In het verlengde van haar vorige analyses heeft de CTIAP opnieuw, en ongetwijfeld op een nooit eerder geziene en exclusieve wijze, nieuwe vitale informatie aan het publiek onthuld over de 4 volgende vaccins tegen Covid-19: die van het laboratorium BioNTech/Pfizer; die van het laboratorium Moderna; die van het laboratorium Astra Zeneca; die van het laboratorium Janssen.

Dit werk werd mogelijk gemaakt door de waardevolle bijdrage van Dr. Catherine FRADE, apotheker en voormalig directeur Internationale Regelgeving in de farmaceutische industrie. Zij was zo vriendelijk ons een gedocumenteerde schriftelijke waarschuwing te geven. In dit document “belicht” zij de gegevens uit de vergunning voor het in de handel brengen (autorisation de mise sur le marché, AMM) zelf van 22 maart 2021; een vergunning voor het in de handel brengen die als “voorwaardelijk” is gekwalificeerd. Daarbij heeft zij “brongegevens geëxtraheerd die moeilijk te identificeren zijn voor iemand die niet op dit gebied werkzaam is”. Deze gegevens zijn echter openbaar en verifieerbaar. Ten eerste moet worden opgemerkt dat de auteur van dit document niet langer in de farmaceutische industrie werkt; zij verklaart: “Ten eerste wil ik verduidelijken dat ik geen belangenconflict heb met de farmaceutische industrie. Daarom wil het CTIAP, met haar instemming, het publiek,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: