Geldmachientje – vervolg – Climategate Klimaat

geldmachientje-–-vervolg-–-climategate-klimaat

05-04-21 09:31:00,

Een gastbijdrage van Paul Bouwmeester.

Onlangs schreef ik het artikel “Een geldmachientje op je dak” met de bedoeling de perversiteit van het salderingssysteem duidelijk te maken. Helaas zagen sommigen er vooral een handig model in om te zien hoe ze zoveel mogelijk konden verdienen. Na de berekeningen gaf ik onder de kop ‘Maar er is meer …’ een aantal overwegingen om het veronderstelde nut van die zonnepanelen op je dak te relativeren.

Bij deze geef ik een uitbreiding van het excel-bestand, waarin ik een aantal van die overwegingen in getallen probeer te vangen. Dit bestand kan hier ingelezen worden.

Het begint weer met een (vereenvoudigde!) elektriciteitsrekening voor het standaardhuishouden, maar nu met het prijsniveau van 2021. Daaronder de Saldering voor dat jaar.

(Opmerkingen over de elektriciteitsnota zelf vindt u in het vorige artikel)

Merk op, dat de lichtgroene velden naar eigen situatie ingevuld kunnen worden. Bijvoorbeeld de basisprijs en de vaste leveringskosten afhankelijk van uw leverancier.

Merk verder op, dat op veel plekken een toelichting verschijnt, wanneer de cursor op die positie geplaatst wordt. (Uiteraard niet hier, maar in het ingelezen bestand).

Hieronder de verder uitgewerkte consequenties van de saldering. De investering die u gedaan heeft, heeft uitsluitend invloed op de afschrijving – uw eigen belang – niet op de maatschappelijke kosten.

De maatschappelijke kosten, of wat u totaal aan subsidie ontvangt, worden wel sterk beïnvloed door uw eigen gebruik en de manier waarop de saldering afgebouwd gaat worden. In mindere mate door de economische waarde, die aan de teruggeleverde energie toegekend wordt.

Als u alle opgewekte energie zelf gebruikt, zijn de maatschappelijke kosten natuurlijk gelijk aan nul, en bent u echt ‘groen’ bezig. Uw afschrijving wordt dan eerlijk betaald met de elektriciteit, die u niet opgenomen heeft. Hoe u dat voor elkaar krijgt en of u daarmee uitkomt is aan u.

Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk of en hoe de saldering afgebouwd gaat worden, maar in onderstaande tabel wordt een afbouw in 10 jaar verondersteld.

Maar er is meer …

Hierboven werd verondersteld, dat de teruggeleverde energie werkelijk ‘groen’ is.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: