Nieuw onderzoek bevestigt enorme onderrapportage – mogelijk 50 tot 120 maal meer bijwerkingen dan worden gemeld | Stichting Vaccin Vrij

nieuw-onderzoek-bevestigt-enorme-onderrapportage-–-mogelijk-50-tot-120-maal-meer-bijwerkingen-dan-worden-gemeld-|-stichting-vaccin-vrij

06-04-21 07:24:00,

Het Informed Consent Network (ICAN) heeft op basis van een nieuwe studie geconcludeerd dat het aantal bijwerkingen na COVID-19 en andere vaccins mogelijk 50 tot 120 maal hoger is dan het aantal bijwerkingen dat wordt gemeld. Onderrapportage van bijwerkingen is duister gebied. Er wordt weinig onderzoek naar gedaan. Opvallend is dat ook bij het bijwerkingen-centrum LAREB in Nederland de meldingen veelal van de burgers komen – zonder dat die geïnformeerd worden over hoe en waar bijwerkingen gemeld moeten worden – en niet zoals je zou verwachten worden gedaan door artsen. Het onderstaande fragment komt uit de nieuwsbrief van ICAN.

ICAN heeft via haar advocaten opnieuw een brief geschreven aan Dr. Rochelle Walensky, de nieuwe directeur van de CDC. Deze keer was het om een antwoord te eisen op de vraag waarom de CDC rapportage van anafylaxie – een levensbedreigende overreactie van het immuunsysteem – na COVID-19 vaccinatie, niet in overeenstemming is met een recente klinische studie. Deze studie laat veel hogere percentages laat zien van analfylaxie die optreedt na deze vaccinaties, dan wat de CDC aangeeft.

De CDC vertelt het publiek dat “Anafylaxie na COVID-19 vaccinatie zeldzaam is en voorkwam bij ongeveer 2 tot 5 mensen per miljoen gevaccineerden in de Verenigde Staten, en is gebaseerd op voorvallen die zijn gemeld aan bijwerkingen-centrum VAERS.” ICAN bekeek echter een recente studie uitgevoerd in Mass General Brigham, die anafylaxie beoordeelde in een klinische setting na de toediening van COVID-19 vaccins. Deze studie, in schril contrast met de bewering van de CDC, vond dat “ernstige reacties die consistent zijn met anafylaxie voorkwamen met een frequentie van 2,47 per 10.000 vaccinaties”. Dit komt overeen met 50 tot 120 maal meer gevallen dan wat VAERS en de CDC melden!

In een brief aan Dr. Walensky legde ICAN uit dat deze alarmerende onderrapportage van anafylaxie door de CDC en VAERS bijzonder verontrustend is omdat het verplicht is voor medische zorgverleners om anafylaxie na elk COVID-19 vaccin te rapporteren aan VAERS.

Bovendien meldt de CDC dat de meeste van deze reacties binnen 30 minuten na vaccinatie optreden. De studie meldde dat de gemiddelde tijd tot reactie 17 minuten na vaccinatie is. Dit betekent dat vaccinatiebeheerders op de hoogte moeten zijn van de meeste,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: