Statistisch effect van vaccinatie tegen Corona: sterfgevallen nemen toe met vaccinaties – Frontnieuws

statistisch-effect-van-vaccinatie-tegen-corona:-sterfgevallen-nemen-toe-met-vaccinaties-–-frontnieuws

06-04-21 12:41:00, © Freepik In de meeste landen met een lage vaccinatiegraad tussen 0% en 10% daalt het Covid-sterftecijfer gedurende de betrokken observatieperiode – het gaat om 60% of meer van deze landen. Hetzelfde geldt voor landen met een zeer lage vaccinatiegraad tussen 0% en 5%. Het tegenovergestelde is waar voor landen met een hogere vaccinatiegraad (meer dan 10%). Daar overheersen de landen met hogere Covid-sterftecijfers. Is dit logisch?

Tot 30 dagen na het begin van de vaccinatie kan geen aantoonbaar positief effect van de vaccinaties worden verwacht. Wat echter NIET te verwachten zou zijn, is dat de meerderheid van de landen met een zeer lage vaccinatiegraad lagere Covid-sterftecijfers rapporteert en de meerderheid van de landen met een hogere vaccinatiegraad daarentegen hogere Covid-sterfgevallen.

Meer Covid-sterfgevallen in landen met snelle vaccinaties

In februari viel al op dat landen waar snel wordt gevaccineerd, meer Covid-sterfgevallen melden dan landen die niet of trager vaccineren. Israël springt er in dit opzicht bijzonder uit.

Internationale vergelijking van vaccinatiegraad en Covid-doden

Het is natuurlijk duidelijk dat bij het vergelijken van landen over de hele linie ook andere effecten een rol spelen bij eventuele trends. Zo kan bijvoorbeeld het seizoensgebonden karakter van virale ziekten een rol spelen, evenals de reeds bereikte mate van kudde-immuniteit en vele andere factoren. Daarom wordt in dit document nagegaan hoe zoveel mogelijk andere factoren kunnen worden uitgesloten en hoe het effect van vaccinatie zo geïsoleerd mogelijk kan worden beschouwd.

Bovendien moet bijzondere aandacht worden besteed aan het feit dat landen in verschillend tempo vaccineren en ook op verschillende tijdstippen met vaccineren zijn begonnen. Om met deze punten rekening te houden, worden hieronder alle landen bekeken vanaf het begin van de vaccinatie in elk land. Dit maakt een betere vergelijking van eventuele vaccinatie-effecten mogelijk. Alle theoretische effecten die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de Covid-sterftecijfers kunnen hierdoor natuurlijk niet worden geëlimineerd, maar bepaalde effecten kunnen op zijn minst worden verminderd.

Vóór en na vaccinatie – een vergelijking

Wegens verschillen in gevallen-definities tussen de landen en verschillen in peilingsmethoden, is een vergelijking binnen elk land nuttiger dan een vergelijking tussen de landen onderling.

Waar mogelijk wordt daarom voor alle landen nagegaan hoe het aantal sterfgevallen in de eerste 30 dagen na het begin van de vaccinatie zich verhoudt tot de 30 dagen vóór het begin van de vaccinatie.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: