Enorme interesse in aangifte van elf misdrijven door Rutte en co – De Lange Mars Plus

enorme-interesse-in-aangifte-van-elf-misdrijven-door-rutte-en-co-–-de-lange-mars-plus

07-04-21 12:52:00,

Peter Baars meldt dat zijn secretariaat overspoeld is met honderden telefoontjes en mails uit het hele land.

Hij schrijft :”De belangstelling is overweldigend, bemoedigend, breed gedragen en geeft een duidelijk beeld van de onvrede die er in ons land heerst over de regering en het parlement, de banencarrousel, de obscuriteit, de mainstreammedia, de weigering om verantwoording af te leggen, de misleiding en de leugens…”

Downloaden

Een gezelschap van juristen heeft een meer dan 200 pagina’s tellende aangifte van 11 misdrijven door Rutte en andere gezagsdragers opgesteld. Deze volledige aangifte met bijlagen is binnenkort te bestellen voor 17 euro inclusief portokosten of nu te downloaden via:  https://www.artsenvoorwaarheid.nl/aangifte-rutte-cs.

Baars schrijft dat zij tot het inzicht zijn gekomen dat de Covid-19 “plandemie” wordt misbruikt om geleidelijk stap voor stap, tot de invoering van een technocratische dictatuur (alla Klaus Schwab/China) te komen. Het gezicht van de macht blijft ons, zo lang als het nog gaat in het gezicht toe lachen, maar de tijd dat dat nog lukt, is door acties als deze zeer beperkt. Dat zult u zien. In Duitsland stuurt men aan op een 24/7 totale lock down van enkele weken.  Dat zal in Nederland naar verwachting wel volgen. Ons speelveld en onze reserves worden steeds kleiner, aldus Baars.

Onafhankelijk

“Wij houden er rekening mee dat de totale  “democratische” situatie snel zal verslechteren en willen u daar op attent maken. Neem uw voorzorgen. Bereid u voor op een crisis.  Maak u zo veel mogelijk onafhankelijk.
Tegelijkertijd moeten wij ons politiek organiseren. Het is fijn om naar video’s te kijken, en op fora deel te nemen aan harde gedachtewisselingen en om bijv. “hope porn” over het militair ingrijpen van President Trump te luisteren, maar uiteindelijk moeten wij zelf politieke, democratische en burgerlijke ongehoorzaamheid macht gaan uitoefenen, om de werkelijke macht als volk terug te krijgen.”

“Wij zijn de 99%, geboren uit vrije ouders en laten ons niet,  onder geen enkel voorwendsel onderdrukken. En als het echt niet anders kan om onze rechten te bewaren, d.w.z. het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Dat is een natuurrecht.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: