Wat leverden Tjeenk Willink’s klimaatzorgen op? – Interessante Tijden

wat-leverden-tjeenk-willink’s-klimaatzorgen-op?-–-interessante-tijden

07-04-21 08:55:00,

Dreigende hagel- en sneeuwwolken Langweerder Wielen

Het Koningshuis katapulteerde nu Herman Tjeenk Willink (PvdA) tot nieuwe informateur van het Kabinet Sigrid Reset Kaag en Eurocommissaris Frans Timmermans.

Die lakei van De Groene Draeck zat de Nationale Milieuverkenning (1985-2010) voor met ene HD Samsom, de vader (?) van de huidige rechterhand van Klimaatcommissaris Frans Timmermans (PvdA), Diederik Samsom van Greenpeace/PvdA.

Toen lag huidig klimaatbeleid al in beton gegoten vast, op basis van de zelfde gemankeerde klimaatmodellen die de zelfde aannames hanteerden.

De Langweerder Wielen voor Hagelstorm

Wie ‘Groen’ zegt ‘Oranje’ (Europa) & Rockefeller (VS)
Nederland (het Huis van Oranje, Royal Dutch Shell) is op mondiaal niveau met landen als Zweden en de Rockefeller-dynastie (Standard Oil, Esso, Exxon) de aanjager van de internationale CO2-politiek, en het concept ‘duurzame ontwikkeling’.

Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd de totstandkoming van het Brundtland-rapport ‘Our Common Future’ (1987) gefinancierd. De Rockefeller-dynastie met hun Bellagio Center in Italië schoof Bert Bolin naar voren als baas van het nieuw op te richten klimaatpanel IPCC (1988).

Tjeenk Willink, huidig formateur

1,5-4,5 graden
De functie van dat klimaatpanel kan nooit wetenschappelijk zijn geweest, maar politiek. Het opbouwen van een legers academici die via staatsfinanciering afhankelijk zijn van de CO2-theorie.

De meeste academici zijn immers slechts buitengewoon kostbaar voor de schatkist, ijdele wezens en volstrekt nutteloos. Behalve dan voor de Spindoctoring: je gelooft politici meer wanneer ze zich achter witte jassen kunnen verschuilen met pretentieuze titels.

Noel Eichhorn 1963 na conferentie Conservation Foundation 1963 van Laurance Rockefeller, zelfde 2 gradenprognose (en dus doel) als bij Tjeenk Willink/IPCC 25 jaar later

Immers, al sinds de conferentie die Laurance Rockefeller in New York hield in 1963 met zijn Conservation Foundation, waren de prognoses van klimaatmodellen gelijk. Zie maar in het rapport dat Noel Eichorn opstelde.

1,5-4,5 graden opwarming bij CO2-verdubbeling, en de aanname dat CO2 de helft van alle opwarming via het broeikaseffect veroorzaakt. Ook Tjeenk Willink herhaalt die prognose slechts, op advies van oudgedienden als Rob Swart van het RIVM en Jan Rotmans.

Ook het ‘anderhalve graad’-doel van het dictaat van Parijs (2015) werd hier al genoemd, als scenario-uitkomst bij beleidsinzet.

Het afknijpen van burgers stond ook al vast voor 2025: ‘Zorgen voor Morgen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: