Overeenkomst zonneallergie en elektroallergie

overeenkomst-zonneallergie-en-elektroallergie

08-04-21 10:43:00,

Is er een overeenkomst tussen de natuurlijke elektromagnetische velden en de kunstmatig elektromagnetische velden. Verstevigen deze elkaar? Veranderen deze elkaar? Heeft lichtallergie met elektroallergie te maken? Zijn de natuurlijke elektromagnetische velden in combinatie met de kunstmatige elektromagnetische velden van alle zendmasten en draadloos gebruik, de oorzaak van een zonne- én elektroallergie?

Elektromagnetische velden (of straling)
Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in een ruimte zonder materie en zonder druk, voort met de snelheid van het licht.

 Het elektromagnetisch spectrum

      Het elektromagnetisch spectrum is de verzamelnaam voor alle mogelijke frequenties van de elektromagnetische straling.

Licht- of zonneallergie
Chronische Polymorfe Lichtdermatose (CPLD) of licht- of zonneallergie is de algemene term voor overgevoeligheid voor (zon)licht (zichtbaar licht). Zonlicht bestaat voor een deel uit ultraviolette straling (UV-straling = ioniserend):
-UV-A. UV-A licht veroorzaakt bij lichtovergevoeligheid, roodheid en pigmentatie, maar geen gewenning. Ook komt deze straling door glas naar binnen;
-UV-B. Is zomers sterker aanwezig dan ‘s winters. De huid is 1000 tot 10.000 maal gevoeliger voor UV-B dan voor UV-A;
-UV-C. Dit licht komt volgens de wetenschap niet op aarde voor, omdat deze straling boven de ozonlaag zou blijven.

Zonneallergie is niet besmettelijk of erfelijk, terwijl een tere huid wel erfelijk kan zijn. CPLD komt vooral voor in streken met relatief weinig en vooral onregelmatig zonlicht.

EHS of elektroallergie of elektrogevoeligheid
De 2de, 3de en 4de generatie mobiele netwerken maken gebruik van radiogolven (3 hertz (Hz)-tot 30 megahertz (MHz), waar veel mensen lichamelijk klachten van krijgen, de elektrogevoeligen. 4G+ maakt voor een deel gebruik van de microgolven (30 MHz tot 300 gigahertz (GHz) en de techniek voor 5G gaat gebruik maken van infrarode straling tot ultraviolette straling (Lidar*). Kunstmatige straling, die net als de natuurlijke stralen van de zon, voor veel klachten kunnen zorgen.

*Lidar of Laser Imaging Detection And Ranging gebruikt infrarood, zichtbaar of ultraviolet licht om objecten te scannen. Het time-of-flight-principe wordt gebruikt om de afstand tussen het Lidar-instrument (op zelfrijdende auto’s) en objecten te bepalen. De zender zendt lichtpulsen uit en de ontvanger meet de tijdsduur tussen zenden en ontvangen van gereflecteerde fotonen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: