Vier woorden die Gates en zijn trawanten verachten: Democratie & Minimum Steun Prijs – Frontnieuws

vier-woorden-die-gates-en-zijn-trawanten-verachten:-democratie-&-minimum-steun-prijs-–-frontnieuws

09-04-21 02:37:00, Bill Gates in Seemapuri, India © RIBI Image Library (CC BY 2.0) De Bill and Melinda Gates Foundation en een groot aantal prominenten en politici dringen aan op ongereguleerde gen-editing-technologieën, de invoering van in laboratoria geproduceerde biosynthetische voedingsmiddelen, een ruimer gebruik van gepatenteerde zaden en de intrekking van subsidies en steun voor boeren in landen als India.

Deze neoliberale evangelisten verachten de democratie en zijn van mening dat het staatsapparaat en de openbare middelen alleen de ambities van hun ongebreidelde megaconcerns mogen ondersteunen, schrijft auteur Colin Todhunter op Off-Guardian.

Bedrijven springen op de “duurzaamheids”-bandwagon door traditionele landbouw en echte duurzame agro-voedingssystemen te ondermijnen, en verpakken deze bedrijfsovername van voedsel als een soort humanitaire onderneming.

De waakhondorganisatie Corporate Europe Observatory (CEO) merkt op dat de Europese Commissie zich inzet voor een fundamentele verschuiving weg van de industriële landbouw. Met een doelstelling om het gebruik van pesticiden tegen 2030 met 50 procent te verminderen en het aandeel van de biologische landbouw tot 25 procent te verhogen, stelt de CEO dat “business as usual” niet langer een optie is. Dit betekent een existentiële crisis voor zaadleveranciers en producenten van bestrijdingsmiddelen zoals Bayer, BASF, Corteva (DowDupont) en Syngenta (ChemChina).

Maar deze bedrijven vechten op verschillende fronten terug, niet in de laatste plaats door een voortdurende strijd te voeren om hun nieuwe generatie van genetische manipulatietechnieken vrij te stellen van de Europese regelgeving. Zij willen niet dat planten, dieren en micro-organismen die met genetisch gemanipuleerde technieken zoals CRISPR-Cas zijn gecreëerd, worden onderworpen aan veiligheidstests, toezicht of etikettering voor de consument. Dit is verontrustend gezien de reële gevaren die deze technieken inhouden.

In een nieuw artikel van Dr. Katharina Kawall, gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Sciences Europe, wordt bijvoorbeeld gewezen op de negatieve effecten op ecosystemen die het gevolg kunnen zijn van de introductie van genetisch gemodificeerde planten. Deze onbedoelde effecten vloeien voort uit de beoogde veranderingen die door het bewerken van het genoom worden teweeggebracht en die diverse metabolische processen in planten kunnen beïnvloeden.

Het nieuwe document sluit zich aan bij een groeiend aantal peer-reviewed getoetste onderzoeken waarin vraagtekens worden geplaatst bij beweringen van de industrie over de “precisie”, de veiligheid en de voordelen van genetisch gemodificeerde organismen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: