Door geplande chaos naar de Nieuwe Wereldorde

door-geplande-chaos-naar-de-nieuwe-wereldorde

10-04-21 09:07:00,

Door geplande chaos naar de Nieuwe Wereldorde

10.04.2021 | www.kla.tv/18489

Door geplande chaos naar de Nieuwe Wereldorde [Stem 1:] Dat vroeg of laat iets moet en zal veranderen, schijnen veel mensen uit de huidige ontwikkelingen te hebben begrepen. Honderdduizenden gaan de straat op in vreedzame eenheid voor een nieuwe en betere wereld. Maar dat dit natuurlijk-positief verlangen naar verandering vooral aangewakkerd, en zelfs mogelijk gemaakt wordt, door egocentrische wereldstrategen om hun agenda voor alleenheerschappij met ellebogenwerk en toch in een filantropisch jasje, koste wat het kost, door te zetten, dat doorzien nog te weinigen. Deze uitzending is bedoeld als een aanzet om mee te denken en mee te beslissen, aan welke veranderende machtswerkingen men zich beschikbaar wil stellen. [Stem 2]: In zijn boodschap over de coronacrisis pleitte VN-secretaris-generaal António Guterres voor een “Grote Reset”, de grote herstart van de wereld. Achter dit begrip, dat hij ook wel “Een Nieuw Model voor Wereldbestuur” noemde, gaat de geplande weg naar de Nieuwe Wereldorde (NWO) schuil. Het doel van dit plan is de natiestaten en daarmee de vrijheid van de volkeren te vernietigen door middel van chaos en angst. Zoals nu al in China het geval is, zullen de mensen dan wereldwijd onder totale controle staan. Peter Orzechowski, auteur van het boek: “Door globale chaos in de Nieuwe Wereldorde”, schrijft: “De wereldwijde recessie veroorzaakt door de coronalockdown, de klimaathysterie en de destabilisatie van de veiligheidssituatie door georganiseerde antiracismeprotesten vormen de ideale voedingsbodem voor de verwezenlijking van dit duivelse plan.” Dit maakt duidelijk hoezeer globale strategen ons gedrag sturen en hoe de coronapandemie voor hen slechts een middel is om een doel te bereiken. [Stem 1]: Maar wat te doen in een wereld, die door aangewakkerde chaos moet overgaan in een nieuwe, kwade vorm van bestuur? Daarvoor kan men zich het beste verbinden met gelijkgestemde idealisten, die ook waarde hechten aan vrede, geweldloosheid, en het totaal belang boven het ellebogenego. Door zo veel mogelijk het goede voorbeeld te geven en mensen correct in te lichten, zal de groep van bewuste mensen groeien en creëren we samen het betere alternatief voor de NWO-ellebogenagenda.

van bri./hm.

Bronnen/Links: Durch geplantes Chaos zur Neuen Weltordnung: www.pi-news.net/2020/07/nach-dem-migrationspakt-nun-zuendet-die-uno-die-naechste-bombe/
| (Na het migratiepact ontsteekt de UNO nu de volgende bom) Buch: Torsten Groß, One-World-Ideologie: Selbsternannte Eliten wollen den „Great Reset“ | (Boek;

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: