Oproep Paus aan de globalistische financiële top tot ‘mondiaal bestuur’ en ‘universele vaccins’ – CommonSenseTV

oproep-paus-aan-de-globalistische-financiele-top-tot-‘mondiaal-bestuur’-en-‘universele-vaccins’-–-commonsensetv

09-04-21 10:41:00,

‘Er blijft dringend behoefte aan een globaal plan dat nieuwe instellingen kan creëren of bestaande instellingen kan vernieuwen, met name die van mondiaal bestuur, en dat kan helpen een nieuw netwerk van internationale betrekkingen op te bouwen om de integrale menselijke ontwikkeling van alle volkeren te bevorderen.’

Paus Franciscus heeft de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds toegesproken tijdens hun voorjaarsvergadering, waarin hij opriep tot “mondiaal bestuur” in het licht van COVID-19, sterk pleitend voor universele vaccins, en klaagde over de ” ecologische schuld ‘die te danken is aan’ de natuur zelf ‘.

Nu heeft de zin ¨Paus Franciscus heeft de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds toegesproken tijdens hun voorjaarsvergadering¨ bij mij het gravertje in het geheugen aan het werk gezet en die heeft toch wat gevonden.

Koningin Máxima bij voorjaarsvergadering Internationaal Monetair Fonds en Wereld Bank Groep 2019

Ik dacht namelijk dat haar uitspraken destijds en de uitspraken van de paus nu niet zo veel verschillend van elkaar zijn. Maar goed, terug naar de brief van de paus.

Zijn brief is de laatste in een reeks recente handelingen waarin Francis zich heeft aangesloten bij wereldwijde bedrijven die zich inzetten voor anti-katholieke agenda’s.

De brief werd geleverd via Peter Kardinaal Turkson, prefect van de Heilige Stoel dicasterie voor de Bevordering van Integral Human Development, de lente 2021 ontmoeting tussen de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die momenteel online wordt gehouden vanaf 5 april – 11 .

Uitgelichte afbeelding

De brief , gedateerd 4 april, vermeldde God slechts één keer, in de laatste regel.

In plaats daarvan concentreerde Franciscus zich op het oproepen van een systeem van wereldregering dat een nieuwe maatschappelijke orde in de wereld zou implementeren, gebaseerd op beleid inzake klimaatverandering en universele vaccinatie.

‘Wereldwijde regering’

Verwijzend naar “de Covid-19 pandemie”, verklaarde Francis dat de wereld gedwongen was om “een reeks ernstige en onderling samenhangende sociaaleconomische, ecologische en politieke crises het hoofd te bieden”.

Dergelijke onderling verbonden crises legde hij voor aan de Wereldbank en het IMF, in de hoop dat hun bijeenkomsten de basis zouden vormen voor een herschikking van de wereldaangelegenheden: ‘Ik hoop dat uw discussies zullen bijdragen aan een model van’ herstel ‘dat in staat is van het genereren van nieuwe,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: